Aizvadītas pirmās divas LAS Iepirkumu darba grupas sanāksmes

16.05.2024

Aizvadītas pirmās divas Latvijas Arhitektu savienības Iepirkumu darba grupas sanāksmes. Darba grupa izveidota projekta "Sabiedrības interešu pārstāvība arhitektūras un vides veidošanas publiskajos iepirkumos" ietvaros ar Sabiedrības Integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Darba grupas mērķis ir veidot platformu sadarbībai starp kontroles iestādēm, arhitektiem, iepirkuma veicējiem pašvaldību un valsts struktūrās, lai aktualizētu ar iepirkumu procesu saistīto problemātiku, kā arī meklētu atbilstošus risinājumus kvalitatīva arhitektūras pakalpojuma iepirkšanai.

Līdz šim darba grupā apspriesti jautājumi par būvniecības standartu, komunikāciju ar arhitektiem iepirkuma procesā, saimnieciskā izdevīguma kritēriju un iepirkuma termiņu savietojamību u.c. Maijā paredzēta trešā darba grupas sanāksme, kurā plānots apspriest Jaunā Eiropas Bauhaus (New European Bauhaus) kritērijus, kas ir saistoši ES fondu finansējuma iepirkumos.

Aicinām līdzdarboties LAS biedrus, kuri vēlas sniegt ieguldījumu iepirkumu problemātikas risināšanā. Vairāk informācijas par iespējām piedalīties darba grupā iespējams saņemt, sazinoties ar Andu Kursišu: [email protected].

 

Aktivitātes norit projekta “Sabiedrības interešu pārstāvība arhitektūras un vides veidošanas publiskajos iepirkumos” (2024.LV/NVOF/MIC/112/24) ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par saturu atbild Latvijas Arhitektu savienība.

Partneri