Arhitekti – līderi kvalitatīvas un iekļaujošas publiskās vides veidošanā

05.10.2023

Latvijas Arhitektu savienība veidos apmācību ciklu "Arhitekti – līderi kvalitatīvas un iekļaujošas publiskās vides veidošanā”.

Pieteiktais projekts ir konceptuāli pamatotu un plānotu aktivitāšu kopums, kas tiks īstenots 2023. -2024. gadā, lai sagatavotu vismaz 30 arhitektu birojus regulārai dalībai publiskajos iepirkumos.

Projekts paredz arhitektūras nozarei un profesijai nepieciešamas un uz rezultātu vērstas lekcijas 3 sadaļās:

(1) iepirkumu sistēma;

(2) Davosas deklarācijas kritēriju un jaunais Bauhaus, materiālu aprite;

(3) komunikācija un publicitāte.

Lielāko daļu publisko ēku projektu mazajos iepirkumos, līdz 300 projektiem gadā, veic neatbilstošas kvalifikācijas personas, publiskās telpas neatbilst Davosas deklarācijā noteiktiem kritērijiem: vides un vietas kontekstam, iekļaujošai un estētiskai videi.

Arhitektu dalībai publiskā iepirkumā ir barjeras – negodīga konkurence ar zemāko cenu par nekvalitatīvu arhitektūras pakalpojumu, pārāk augstas pieredzes prasības, pārmērīgs finansiāls slogs līguma nosacījumos. Arhitektu biroji vairāk kā 10 gadus ir bijuši faktiski izspiesti no mazajiem iepirkumiem, arhitekta loma būvniecībā ir būtiski devalvēta, kā izpildītājam bez sabiedriskā pienākuma un iniciatīvas. Ir vajadzīgs mērķtiecīgs darbs un papildu izglītība, lai arhitektu birojus atkal pievērstu publiskajam sektoram, un veidotu tādu arhitektūras kvalitāti, kas ir izcilības piemērs gan no estētiskā, gan funkcionālā un ilgtspējas viedokļa.

 

Partneri