Arhitektiem par datu iesniegšanu BIS. 31-08-2023

27.07.2023

Lūdzam rūpīgi iepazīties ar sniegto informāciju, kas attiecas uz visiem sertificētiem arhitektiem.

Līdz 31. augustam jāatjauno gadskārtējie dati BIS reģistrā!

1. Būvkomersantiem jāreģistrē BIS sistēmā visus sertificētos speciālistus, kas ir nodarbināti konkrētā uzņēmumā. Veicot pētījumu “Arhitektu prakse Latvijā", 2017.-2022.g., tika konstatēts, ka ne visi sertificētie arhitekti ir reģistrēti BIS sistēmā pie saviem darba devējiem.
 
2. Arhitektiem - darba ņēmējiem jāpārliecinās, vai nav reģistrēti kā darba ņēmēji, tie kuriem darba līguma izpilde nenotiek vai ir sen beigusies, netiek maksāta alga un sociālais nodoklis. Darba attiecībām jānotiek saskaņā ar Darba likuma nosacījumiem, fiktīvu līgumu slēgšana ir prettiesiska. 
 
3. Arhitektiem– biroju īpašniekiem jāpārliecinās vai VID sniegtajā gada pārskatā ir atbilstoši norādīts būvniecības nozarē (līgumos) veiktais apgrozījums. Tuvākā gada laikā dati no VID automātiski tiks iekļauti BIS sistēmā.
 

Prakse un līgumi

Vēršam uzmanību, ka projektēšanas pakalpojuma sniegšanā drīkst izmantot tikai un vienīgi licencētas datorprogrammas. Nelegālu datorprogrammu izmantošana ir sodāma. Darba devējam jānodrošina visiem darbiniekiem licencētas datorprogrammas, savukārt darba ņēmējiem jāpārliecinās vai tas ir izdarīts.

Arhitektam jāizvairās  no jebkādiem darījumiem un līgumiem, kas neatbilst Latvijas Republikas likumdošanai un profesionālai labai praksei, vai ir vērsti uz prettiesiskām vai Ētikas kodeksam neatbilstošām darbībām.

PKPP ir pieejama zvērināta advokāta Jāņa Junkera lekcija “Būvniecības procesa aktuālie juridiskie jautājumi”. Problēmsituāciju gadījumā vaicājiet konsultāciju LAS vai juristam.

Partneri