Arhitektūras un ēku projektēšanas iepirkumi

14.09.2023

Lai uzlabotu iepirkumus arhitektūras un projektēšanas jomā, ilgtermiņā radot augstvērtīgas un ilgtspējīgas būves publiskā finansējuma projektos, Latvijas Arhitektu savienība ir izstrādājusi rekomendācijas saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma (SIP) vērtēšanas kritērijiem iepirkumos arhitektūras un ēku projektēšanas jomā.

Daudzu gadu garumā projektēšanas iepirkumi ir veikti pēc zemākās cenas principa, tāpēc neskaitāmos gadījumos pasūtītāji nav saņēmuši labai praksei un likumdošanai atbilstošus projektus. Lai pareizi lietotu saimnieciski izdevīgākos vērtēšanas kritērijus projektēšanā, ir jāapskata visa iepirkuma procedūra un tās mērķi kopumā. Vadlīnijas ir izveidotas ar mērķi novērst nekvalitatīva projekta riskus projektēšanā un izslēgt iepriekšējā iepirkumu regulējumā konstatētās regulārās neatbilstības: termiņu kavējumu, nepiemērotu speciālistu nodarbināšanu, parakstu tirgošanu, neatbilstību būvniecības normatīviem un labai praksei projektēšanā.

Ar LAS izstrādātajām vadlīnijām var iepazīties PDF formas pārskatā vai Iepirkumu uzraudzības biroja, IUB, mājaslapā

Sadarbības partneri vadlīniju izvērtēšanā: VAS Valsts nekustamie īpašumi, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, Rīgas Enerģētikas aģentūra.

Izmantotie avoti: IT nozares SIP vadlīnijas, IUB konsultācijas un metodiskie materiāli, nozares aptaujas un intervijas. 

Partneri