Autoru pieminēšana arhitektūras darbos

04.09.2023

Latvijas Arhitektu savienība atzinīgi vērtē ziņas, sižetus, apskatus, intervijas un publikācijas medijos par arhitektūru, ēku atjaunošanu, restaurāciju, pārbūvēm un citiem projektiem, taču aicina ievērot būvniecības un autortiesību likumdošanu un norādīt projekta un publicēto attēlu autorus. Publikācijas, kurās nav norādīts autors, rada aizdomas par sliktu projekta pārvaldību un iespējamiem pārkāpumiem, kā piemēram, izvairīšanos no nodokļu nomaksas, nenorēķināšanos ar apakšuzņēmējiem, vai t.s. parakstu tirgošanu, kad autoram nav sertifikāta, un darbu formāli parakstījis kāds cits (tas ir būvniecības likumdošanas pārkāpums).

Lai arhitekta loma precīzi tiktu atspoguļota jebkurā ēkas tapšanas posmā, aicinām iepazīties ar Latvijas Arhitektu savienības izstrādātu algoritmu, iepazīstinot kā publiskajās informācijas sistēmās pārbaudīt ziņas par ēkām, būvniecības iecerēm un to autoriem.

Skatīt pielikumā

Informējam, ka LAS sniedz kosultācijas un nozīmē ekspertus par dažādām tēmām – arhitektūras konkursi (konkursu nolikumu izskatīšana, valsts un privāto konkursu organizēšana un arhitektūras metu konkursu rīkošana), arhitekta prakse, publiskais iepirkums arhitektūrā (lai uzlabotu iepirkumus arhitektūras un projektēšanas jomā, ilgtermiņā radot augstvērtīgas un ilgtspējīgas būves publiskā finansējuma projektos, Latvijas Arhitektu savienība ir izstrādājusi rekomendācijas saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem iepirkumiem arhitektūras un ēku projektēšanas jomā), restaurācija, interjers, izglītība, arhitektūras politika, Eiropas zaļais kurss, Jaunais Eiropas Bauhaus un citas saistošas tēmas.

Partneri