BKU vienkāršotā kārtībā – prasības iesniedzamai vektordatnei

14.03.2024

Aicinām Jūs piedalīties vebinārā, kurā Valsts zemes dienesta Kadastra departamenta Būvju metodikas vadošā eksperte Ieva Balčuna informēs par būvju kadastrālo uzmērīšanu vienkāršotā kārtībā un kādas ir prasības iesniedzamajai vektordatnei, kā arī pēc vebināra eksperte atbildēs uz jautājumiem.

Kad: 14. marts, plkst. 13.00
Kur: Tiešsaistē
 
Pieslēgties vebināram!

Atgādinām, ka no 2023. gada 1. septembra, Valsts zemes dienesta klientiem ir iespēja ierosināt ēkas vai telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu veikt vienkāršotā kārtībā. Tas sniedz iespēju klientiem samazināt šī pakalpojuma izmaksas un izpildes laiku. Šajā pakalpojumā  dienests uzmēra ēkas vai telpu grupas, veicot kontrolmērījumus, par pakalpojumu piemērojot  maksu 50 % apmērā  par  ēkas katra apbūves laukuma kvadrātmetru vai telpas katra kopējās platības kvadrātmetru. Lai ierosinātu šo pakalpojumu, klientam papildus ir jāiesniedz:

  • iesniegumu ar lūgumu veikt ēkas vai telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu vienkāršotā kārtībā;
  • būvprojektu vai ēkas stāva plānu, vai telpu grupas plānu, kas atbilst izbūvētajai situācijai apvidū un ir sagatavots vektordatu – DGN vai DWG formātā, ko ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstījis dokumenta autors, kas ir vai nav sagatavots būvju kadastrālās uzmērīšanas grafiskajos plānos izmantojamo apzīmējumu specifikācijā. Ja vektordatne nav sagatavota būvju kadastrālās uzmērīšanas grafiskajos plānos izmantojamo apzīmējumu specifikācijā, papildus tiks piemērota maksa par datu elektronisko apstrādi.

Gadījumos, kad kontrolmērījumi nesakritīs ar iesniegtajā vektordatnē norādīto informāciju, mūsu speciālists veiks ēkas vai telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu pilnā apmērā, piemērojot maksas pakalpojumu cenrādī norādīto cenu pilnā apmērā. 

Vēršam arī uzmanību, ka šī iespēja attiecas uz ēkas vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas pasūtījumiem, kas ierosināti no 2023. gada 1. septembra.

Plašāka informācija par ēkas vai telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu vienkāršotā kārtībā un iesniedzamo vektordatni pieejama arī VZD mājas lapā www.vzd.gov.lv aprakstā par ēkas vai telpu grupas uzmērīšanu vienkāršotā kārtībā.

Partneri