Būvmākslas pirmsākumi jaunajā "Latvijas mākslas vēstures" 1. sējumā

11.06.2024

2024. gada maijā Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts klajā laidis "Latvijas mākslas vēstures" I sējumu "Aizvēsture un viduslaiki. 9. g. t. pr. Kr. – 1562". Sējuma sastādītāja un zinātniskā redaktore ir institūta vadošā pētniece Dr. art. Elita Grosmane. Viņa izstrādājusi nodaļas par būvmākslas pirmsākumiem Latvijas teritorijā, pilsētbūvniecību, sakrālo arhitektūru un tēlotāju mākslu, kā arī sagatavojusi historiogrāfijas un vēsturiskā fona pārskatus.

Par viduslaiku pilīm un pilsētu nocietinājumiem rakstījusi Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece Dr. hist. Ieva Ose, par keramiku — Baiba Dumpe no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja (LNVM), par tekstilmākslu – Irita Žeiere no LNVM, par metālmākslu — Dr. art. Baiba Vaska un par agrīno vēsturisko stilu lietišķo mākslu — Dr. h. c. Imants Lancmanis.

Šis izdevums ir daļa no daudzsējumu projekta "Latvijas mākslas vēsture" Dr. habil. art. Eduarda Kļaviņa zinātniskajā vadībā. Kopējā tematiskā programma paredz septiņos sējumos aptvert vizuālās mākslas un arhitektūras attīstību Latvijas teritorijā no aizvēstures līdz 21. gadsimta sākumam. Līdz šim izdotie sējumi aptver laiku no 1780. līdz 1890. gadam (III, divās grāmatās), no 1890. līdz 1915. gadam (IV) un no 1915. līdz 1940. gadam (V). Reizē ar katru latviešu izdevumu klajā nāk sējuma tulkojums angļu valodā.

Izdevumus var iegādāties:
LMA Mākslas vēstures institūtā Kronvalda bulvārī 4–325, Rīgā (e-pasts saziņai: [email protected]);
“Neputna” galerijā Tērbatas ielā 49/51, Rīgā.

Partneri