Eiropas Arhitektu padome laidusi klajā manifestu

23.04.2024

Tuvojoties Eiropas Parlamenta vēlēšanām 8. jūnijā, Eiropas Arhitektu padome (Architects’ Council of Europe, ACE) ir publicējusi manifestu, kurā aicina Eiropas Parlamenta deputātus rīkoties, lai ikviens varētu īstenot savas tiesības uz kvalitatīvu arhitektūru un dzīves vidi.

Manifestā uzsvērta steidzama nepieciešamība risināt klimata un bioloģiskās daudzveidības krīzi, ko neapšaubāmi saasina veids, kādā planētu apdzīvojam šobrīd, un uzsvērts, cik svarīgi ir veikt atbilstošas izmaiņas projektēšanā, būvniecībā un šo procesu regulēšanā. Tajā aicināts dot priekšroku kopējam labumam, rūpēm par cilvēku un dabu, kam būtu jābūt visu teritoriālo un pilsētvides attīstības projektu centrā.

"Arhitekti ir pārmaiņu veicinātāji. Viņiem ir nepieciešamais prasmju kopums, lai palīdzētu vietējām kopienām pārveidot savu dzīves vidi. Sadarbībā ar citām būvniecības nozarē iesaistītajām pusēm viņi veicina šo paradigmas maiņu, lai panāktu skaistāku, ilgtspējīgāku un iekļaujošāku dzīves vidi,” tā ACE prezidente Rūta Šagemane (Ruth Schagemann).

Lai īstenotu šo misiju un radītu kopīgu arhitektūras kultūru, Eiropas Arhitektu padome rosina veikt šādus pasākumus:

  • veicināt visaugstākos izglītības standartus un nodrošināt profesionāļu kvalifikācijas celšanu;
  • izveidot mazajiem un vidējiem uzņēmumiem labvēlīgu tiesisko regulējumu un atbalstīt inovācijas nozarē;
  • apbūvētajā vidē dot priekšroku arhitektūrā un plānošanām balstītiem risinājumiem.

ACE manifests angļu valodā pieejams šeit.

Partneri