Festivāls "Lampa" 5.–6. jūlijā: arhitektūras sarunu izlase

04.07.2024

5. un 6. jūlijā Cēsīs desmito reizi norisināsies sarunu festivāls "Lampa", kura programmā iekļauti vairāk nekā 340 visdažādākajām tēmām veltīti pasākumi. Lai palīdzētu orientēties plašajā piedāvājumā, Latvijas Arhitektu savienība izveidojusi arhitektūras profesionāļiem un draugiem noderīgu izlasi. Daļu pasākumu būs iespējams vērot arī tiešsaistē un noskatīties arī pēc festivāla beigām.

5. jūlijs

13.00–14.00 Paneļdiskusija "Aizparītdienas arhitektūra"
Diskusija pievērsīsies nākotnes arhitektūras izaicinājumiem, kas saistīti ar dzīvojamu un dabai draudzīgu vidi, akcentējot nepieciešamību pēc līdzsvara starp cilvēku dzīvošanas vajadzībām un dabas aizsardzību. Eksperti spriedīs arī par būvniecības nozares negatīvo ietekmi uz vidi un meklēs jaunus veidus, kā kaitējumu mazināt.
Diskusiju vadīs Rīgas Tehniskās universitātes students, podkāsta "Rokturis" līdzvadītājs, piedalīsies arhitekts, antropologs Matīss Šteinerts, igauņu arhitekte un pilsētplānotāja Helmi Marija Langsepa (Helmi Marie Langsepp), būvniecības inovāciju pārzinātāja no Ukrainas Lilija Čepelieja un arhitekts Helmuts Nežborts.

Vairāk informācijas un videoieraksts šeit.

14.00–15.30 Saruna "Kultūras mantojums — resurss vai apgrūtinājums?"
Kurā brīdī mēs sākam kultūras mantojumu pārdefinēt, mainot tā statusu no apgrūtinājuma un vidi degradējošu objekta pozīcijas uz resursu un ieguvumu? Vai kultūras mantojuma un degradētu teritoriju sakārtošana ir tikai izmaksas jeb tomēr investīcija? Kā kultūras mantojuma attīstībā ieinteresēt vietējo kopienu un veidot sabiedrības izpratni par mantojuma nozīmību? Atbildes uz šiem jautājumiem meklēs Latvijas Piļu un muižu asociācijas prezidents Roberts Grinbergs, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Arhitektūras un mākslas daļas vadītāja Anna Ancāne, arhitekte Zane Vēja un citi.

Vairāk informācijas un videoieraksts šeit.

15.30-16.30 Diskusija "Nākotnes latvieši. Ceļš uz izcilību"
Kas būtu veicams, lai latviešu pienesums pasaules telpā ne vien saglabātu esošo līmeni, bet arvien augtu? Kā un kur mūsu zemē veidoties izaugsmi alkstošiem nākotnes cilvēkiem? Par šiem un citiem jautājumiem diskutēs sevi starptautiski pierādījuši profesionāļi, arī arhitekts un akadēmiķis, arhitektūras studijas "Ēter" līdzdibinātājs Niklāvs Paegle.

Vairāk informācijas un videoieraksts šeit

21.30–23.15 "FuckUp nights Riga" inovāciju un neražu stāstu vakars
Kļūdīties ir cilvēcīgi. Runāt par kļūdām — drosmīgi. Spilgtu personību un Latvijas inovatoru pieredzes stāsti ļaus ar smaidu atskatīties uz gadu gaitā piedzīvotajām neražām un ķibelēm profesionālajā dzīvē, kā arī mācībām ceļā uz panākumiem. Ar savu pieredzes stāstu dalīsies arī arhitekte, arhitektūras studijas "Ēter" līdzdibinātāja, Latvijas Arhitektūras gada balvas 2024 žūrijas locekle Dagnija Smilga.

Vairāk informācijas un videoieraksts šeit.

6. jūlijs

11.00–12.30 Diskusija "Vai var uzbūvēt jauno no vecā? Apritīgas būvniecības iedzīvināšana bioreģionā"
Saruna par aprites būvniecības principiem reģionā vienkopus pulcēs ekspertus, entuziastus, praktiķus un reālistus, lai sarunas gaitā izgaismotu ceļa karti aprites būvniecības principu ieviešanā, praktizēšanā un attīstībā, kā mazos, tā lielākos projektos. Sarunas dalībnieki dalīsies ar interesantiem projektiem, pašu pieredzi un aprites būvniecības nākotni, atklājot tādas būtiskas tēmas kā "dizains demontāžai", atkārtota materiālu un būvizstrādājumu izmantošana un materiālu dzīves cikla pagarināšana.
Diskusiju vadīs Vidzemes augstskolas Jaunās būvniecības skolas vadītāja Gunita Ķiesnere, piedalīsies arhitekts, būvuzņēmējs Ilmārs Millers, Cēsu novada būvvaldes arhitekte Vēsma Lukstiņa un citi eksperti.

Vairāk informācijas un videoieraksts šeit.

13.00–14.30 Saruna "Dizains ir plāksteris?"
Saruna par arhitektūras, dizaina un satura attiecībām, dizaina ietekmi uz kultūrtelpu tēlu, apmeklējumu un apmeklētājiem. Kāda nozīme ir dizainam mūsdienu cilvēka dzīvē un domāšanā? Dizains un arhitektūra iespaido saturu vai otrādi? Sarunu vadīs Dr.h.c.arch. Jānis Dripe, piedalīsies arhitekti Matijs Babris, Daiga Dzedone, kā arī dizainers Miķelis Baštiks un Gulbenes novada bibliotēkas direktore Sabīne Jefimova.

Vairāk informācijas un videoieraksts šeit.

16.00–17.00 Diskusija "Ar burkānu vai pātagu — kā īstenosim Eiropas zaļo kursu?"
Eiropas Savienības mērķis līdz 2050. gadam kļūt par pasaulē pirmo klimatneitrālo kontinentu ir mūslaiku lielākais izaicinājums un arī izdevība. Lai šo mērķi sasniegtu, Eiropas Komisija ir nākusi klajā ar Eiropas zaļo kursu – vērienīgu pasākumu kopumu, kura nolūks ir dot ES iedzīvotājiem un uzņēmumiem iespēju gūt labumu no pārejas uz ilgtspējīgu zaļo ekonomiku. Diskusiju vadīs Jaunā Eiropas Bauhaus vēstnieks Jānis Ķīnasts un, lai arī diskusija nav tieši veltīta arhitektūrai, zaļā kursa iedzīvināšana ir ar to cieši saistīta.

Vairāk informācijas šeit.

Pilnu sarunu festivāla "Lampa" programmu var apskatīt un savu izlasi sastādīt tā mājaslapā.

 

Izlasi sagatavoja Veronika Viļuma, Latvijas Arhitektu savienības komunikācijas speciāliste.

Partneri