Ideju konkurss "Teritorijas attīstības koncepcija Šmerlī"

23.04.2024

No 2024. gada 19. aprīļa līdz 2024. gada 21. jūnijam norisinās starptautisks arhitektūras ideju konkurss "Teritorijas attīstības koncepcija Šmerlī", kura mērķis ir iegūt pilsētbūvnieciski, arhitektoniski pārdomātu labāko teritorijas un telpiskās attīstības vīzijas ieceres piedāvājumu. Konkursa pasūtītājs — SIA "Greengo".

Kopējais konkursa atlīdzību un godalgu fonds ir 33 000 eiro.

Konkursa objekts ir teritorija Šmerļa ielā 3, 5 un 17 ar kopējo platību 75 449 m². Konkursā iegūtais labākais priekšlikums tiks ņemts par pamatu, lai izstrādātu konkursa teritorijas funkcionālo zonējumu un dalījumu kārtās, transporta plūsmu organizāciju un vadlīnijas perspektīvajai apbūvei un publiskās ārtelpas izveidei. Konkursa teritorijas plānojums turpmākajos projektēšanas etapos kalpos par pamatu konkrētai ēku atrašanās vietai un arhitektūras projektēšanai posmos.

Plašāka informācija — sadaļā "Konkursi".

Partneri