Izsludināts konkurss " Elektrum Drive uzlādes stacija"

13.02.2024

AS Latvenergo izsludinājusi starptautisku atklātu metu konkursu "Elektrum Drive uzlādes staciju dizaina koncepta izstrāde". Elektromobilitāte stabili kļūst par ilgtspējīga dzīvesveida sastāvdaļu, atbilstoši kurai jānodrošina mūsdienīgi dizaina un funkcionalitātes risinājumi sabiedriskajā ārtelpā. Elektrum Drive publiskais uzlādes tīkls pagājušajā gadā ir strauji audzis un ir lielākais elektrouzlādes tīkls Baltijā ar vairāk nekā 400 pieslēgvietām. Piedāvājumu iesniegšana konkursa 1. kārtai ir atvērta līdz 2. aprīļa plkst. 17.00.

2023. gadā Elektrum Drive pieejamais uzlādes tīkls pieaudzis par 69% un kļuvis par lielāko elektrouzlādes tīklu Baltijā ar vairāk kā 400 publiski pieejamām pieslēgvietām. 2024.gada plāni ir vēl ambiciozāki, plānots sasniegt 800 publisko pieslēgvietu skaitu Baltijā, tostarp izbūvējot pirmos lieljaudas laukumus ar 300 kW uzlādes jaudu. Līdz 2025. gada nogalei Latvijā un Igaunijā tiks izbūvētas 65 šādas lieljaudas uzlādes stacijas ar 4 pieslēgvietām katrā.

Lai lieljaudas stacijas uzlādes pakalpojums veidotu kvalitatīvu sabiedrisko ārtelpu, kurā funkcionalitāte ir apvienota ar dizainu mūsdienīga dzīvesveida prasībām, tiek rīkots uzlādes staciju metu konkurss. Starptautiskajā atklātajā metu konkursā "Elektrum Drive uzlādes staciju dizaina koncepta izstrāde" ir aicināti piedalīties arhitektu biroji, vides arhitekti un dizaineri.

Konkursa mērķis ir izstrādāt vienota koncepta dizaina programmu lieljaudas uzlādes stacijām, kurā iekļauti dažādi konkursa materiālos definētie ainaviskās vides elementi – nojume, apgaismots pilons, soliņi u.c.

Kopējais konkursa atlīdzību un godalgu fonds ir EUR 14 750,00. Ar konkursa uzvarētāju tiks slēgts sadarbības līgums EUR 10 000,00 apmērā.

Konkurss tiek organizēts vairākās kārtās, kur:

  • 1. Kārtā tiek iesniegts metu piedāvājums ar 3 skicēm un funkcionalitātes apraksts atbilstoši projekta aprakstā definētajiem 3 elektrotransporta uzlādes staciju veidiem;
  • 2. kārtā tiek iesniegti meta piedāvājuma tehniski ekonomiskie rādītāji 6 konkursa nolikumā definētajiem dizaina un labiekārtošanas elementiem.

Darbus vērtēs AS Latvenergo pārstāvji, arhitekti un Rīgas pilsētas pārstāvji.

Konkursa norises laiks no 2024. gada 1. februārim līdz 2024. gada 13. maijam.

Meta 1.kārtas piedāvājumu iesniegšana līdz 2024. gada 2. aprīlim plkst. 17.00 elektroniskajā iepirkumu sistēmā LEIS.

Vairāk informācijas: Elektroniskajā iepirkumu sistēmā LEIS

Konkursa vizuālis

Partneri