Izsludināts konkurss "Jumta terase — Galleria Riga"

12.01.2024

Information in english is provided below!

Konkursa pasūtītājs un rīkotājs SIA ”Patollo” izsludinājis konkursu "Jumta terase — Galleria Riga"!

Konkursa mērķis ir iegūt pilsētbūvnieciski un arhitektoniski izcilu, augstvērtīgu projekta priekšlikumu t/c “Galleria Riga” jumta terasēm – vissezonas paviljoniem, kadastra Nr. 0100 021 0024, risinājumam, atbilstoši prasībām, kas izriet no Objekta novietnes UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas – Rīgas vēsturiskais centrs (aizsardzības Nr. 852), kurā ietilpst valsts nozīmes pilsētbūvnieciskais piemineklis Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs. Konkursa organizēšana notiek ar mērķi konkursa ieceri realizēt ekspluatācijās stadijā līdz 30.04.2025.

Konkursa nolikumsprogramma

Kopējais godalgu fonds: 10000,00 EUR.

Konkursa darbus jāiesniedz žūrijas komisijas atbildīgajam sekretāram, Sekretāra birojā, Z.A.Meierovica bulvārī 16-25, 5.stāvā, Rīgā, līdz 11.03.2024. no plkst. 09.00 līdz 15.00 pēc Latvijas laika iepriekš, sazinoties pa tālruni (+371) 29282001 un/vai (+371) 20435663. Pēc norādītā termiņa iesniegtie konkursa darbi izskatīšanai netiek pieņemti.

Konkursa papildus dokumentāciju dalībnieki var saņemt līdz 08.03.2024. digitālā formātā sūtot pieprasījumu uz e-pastu: [email protected] ar norādi ““Galleria Riga” jumta stāva terases pārbūve, konkurss”.  

English version:

Open competition "Roof terrace — Galleria Riga"

The client and organizer of the competition Patollo has announced the competition Roof terrace — Galleria Riga!

The object of the competition is to obtain an urban and architecturally excellent, high quality design proposal for the roof terraces of Galleria Riga shopping centre through a creative competition – for the solution of all-season pavilions, cadastre No 0100 021 0024, in accordance with the requirements arising from the location of the Object in the UNESCO World Heritage Site – Historical Centre of Riga (protection No 852), which includes the urban construction monument of State significance, the Historical Centre of Riga City (protection No 7442), the Law "On Protection of Cultural Monuments", the Cabinet of Ministers, hereinafter - CoM, Regulations No 500 "General Construction Regulations" of 19.08.2014, CoM Regulations No 529 "Building Construction Regulations" of 02.09.2014, CoM Regulations No 127 "Regulations for the Conservation and Protection of the Historical Centre of Riga" of 08.03.2004, Riga City Council Binding Regulations No 38 "Regulations for the Use and Construction of the Territory of the Historical Centre of Riga and its Protection Zone" (hereinafter - RVC AZ TIAN) of 07.02.2006 and other regulatory enactments of 07.02.2006.

The purpose of the Competition is to obtain the best possible solution, ensuring rational use of resources, free competition between participants and their equal and fair treatment, to obtain a partner for the further detailed design of the Architectural part of the construction design, as part of a design team composed by the Project Manager, nominated by the Client.

The competition is organizes in accordance with the principles of equal and respectful attitude of all competition participants. The competition is organized with the aim of realizing the design in exploitation until 30.04.2025.

Competition brief and designing programme.

The Prize fund of the Competition is EUR 10000.00.

Participants may receive the Competition documentation until 08.03.2024 in digital format by sending a request to email: [email protected] with the reference ""Galleria Riga" roof terrace, competition".

The Competition entries must be submitted to the Responsible Secretary of the Jury at the Secretary's Office, Z.A.Meierovica Boulevard 16-25, 5th floor, Riga, 11.03.2024. from 09.00 to 15.00 Latvian time in advance by phone (+371) 29282001 and/or (+371) 20435663. Entries submitted after the specified deadline will not be accepted for consideration.

Partneri