Izsludināts konkurss "Lielo kapu memoriāla vērtību saglabāšana"

21.12.2023

Rīgas valstspilsētas pašvaldību aģentūra “Rīgas pieminekļu aģentūra” izsludina Lielo kapu memoriāla vērtību saglabāšanas un attīstības metu konkursu.

Konkursa mērķis ir iegūt radošas idejas un piedāvājumus, kā cieņpilni saglabāt Lielo kapu apbedījumus, kultūrvēsturiskās un dabas vērtības nākamajām paaudzēm, kā īstenot teritorijas ilgtspējīgu attīstību un kā izmantot esošās zaļās infrastruktūras potenciālu kā bioloģiski daudzveidīgu un Eiropas mērogā unikālu ainavu, lai uzlabotu pilsētvides kvalitāti un Lielo kapu pieejamību Rīgas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.

Kopējais konkursa godalgu fonds ir EUR 30 000.
 
Pasūtītājs Ieinteresētajiem Konkursa dalībniekiem piedāvā Konkursa objekta apskati 2024. gada 5. martā, plkst. 12:00. Ieinteresētajam Konkursa dalībniekam lūdzu pieteikties Konkursa objekta apskatei līdz 2024. gada 1. martam, plkst. 17.00, nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi: [email protected].
 
Metu konkursa iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2024. gada 7. maijam, plkst. 17.00, Arhitektu namā, Torņa ielā 11, Rīgā. 
 
Konkursa nolikumsprojektēšanas programma.
 
Vairāk informācijas
 

Partneri