LMA konference "Kognitīvo procesu izpēte arhitektūrā un mākslā"

11.06.2024

No 13. līdz 14. jūnijam Latvijas Mākslas akadēmijas telpās K-2 korpusā notiks Latvijas Mākslas akadēmijas Doktorantūras programmas rīkotā ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference, kas būs veltīta izziņas procesa daudzdimensionālās dabas studijām.

Ar kopējo nosaukumu "Kognitīvo procesu izpēte arhitektūrā un mākslā" konferences vadmotīvs ir spējis iedvesmot gan mākslas teorētiķus gan praktiķus daiļrades procesa un tā virzošo mehānismu, instrumentu un nosacījumu izpētei. Bilingvālajā konferencē latviešu un angļu valodā 25 referenti iepazīstinās ar saviem vērojumiem un atziņām. LMA starptautiskās konferences dalībnieki pārstāvēs piecas valstis kā arī plašu speciālistu un pētnieku amplitūdu — no akadēmiskajā zinātnē ieinteresētiem pašmāju un ERASMUS programmas studentiem un doktorantiem līdz zinātņu doktoriem un profesoriem.
Pavisam konferences darbu ir paredzēts organizēt četrās tematiskās sekcijās: "Kognitīvo problēmu modelēšana", "Cilvēka izziņas amplitūda un MI potenciāls kognitīvo iespēju paplašināšanā", "Kognitīvās izziņas metodes mākslas procesu un artefaktu izziņā".
Konferences organizatorisko platformu pirmo reizi izmanto arī Mākslas vēstures institūta pētnieki, iekļaujoties kopējā konferences audumā ar atsevišķu sekciju "Stils un skola mākslinieciskajā jaunradē: Latvijas mākslas vēstures piemērizpēte". Tajā būtiska loma būs veltīta arhitektūras vēsturei.

Vairāk par konferenci, tās programmu un lektoriem var uzzināt tās Facebook lapā.

Partneri