Apakšsadaļas

Izsludināts atklāts metu konkurss ‘Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra teritorijas plānojuma attīstība”

Latvijas Universitāte izsludinājusi atklātu metu konkursu 2. kārtās Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra teritorijas plānojuma attīstība (ID. NR. LU 2022/5). Konkursa objekta teritorija atrodas Rīgā – Pārdaugavā starp Jelgavas ielu, Vienības gatvi un Vilkaines ielu, un tā kopējā platība ir 89 334 m².

Konkursa mērķis – iegūt pilsētbūvnieciski un arhitektoniski iespējami labāko projekta priekšlikuma skici konkursa objektam.

Konkursa priekšmets – būvniecības iecere, kas tiks balstīta uz žūrijas ieskatā labāko teritorijas funkcionālo zonējumu un kompleksu Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra teritorijas plānojuma attīstības telpisko vīziju, kā arī Sporta mājas jaunbūves priekšlikumu.

Buklets LV 
Buklets EN 

Nolikums LV 
Nolikums EN

Konkursa dokumentācija LV 
Dokumentu saraksts (7. pielikums) EN

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš – līdz 2022. gada 19. septembrim
Godalgu fonds – 40 000 EUR
Žūrija – pasūtītāja pārstāvji, RD Pilsētas attīstības departamenta pārstāvji, Rīgas pilsētas arhitekta dienesta pārstāvis, Latvijas Arhitektu savienības un Latvijas Ainavu arhitektu asociācijas pārstāvji, Nīderlandes pilsētplānotājs.

Konkursa mājaslapa
Dokumentācija EIS sistēmā

Partneri