Apakšsadaļas

Izsludināts ideju konkurss “Vēsturiskās Peldu iestādes pārbūve par SPA centru un teritorijas labiekārtošana Miķeļa Valtera ielā 13, Liepājā”

Izsludināts atklāts ideju konkurss “Vēsturiskās Peldu iestādes pārbūve par SPA centru un teritorijas labiekārtošana Miķeļa Valtera ielā 13, Liepājā”

Konkursa mērķis ir noskaidrot iespējamos labākos un kvalitatīvākos arhitektoniskos risinājumus un ieteicamās pieejas vēsturiskās Peldu iestādes pārbūvei par spa centru un teritorijas labiekārtošanai, paredzot ilgtspējīgus būvniecības un vides pieejamības risinājumus. Risinājumam ir jābūt veiksmīgam gan no pilsētbūvnieciskā, gan arhitektoniskā, gan funkcionālā viedokļa.

Konkursa priekšmets ir arhitektūras projekta idejas priekšlikums, kas parāda labāko arhitektonisko un funkcionālo risinājumu vēsturiskās Vannu mājas pārbūves un jaunas multifunkcionālas ēkas iecerei. Priekšlikumā ir jāietver ēkas arhitektoniskais un principiāls idejas realizācijai nepieciešamā teritorijas labiekārtojuma risinājums saskaņā ar prasībām priekšlikuma izstrādei.

Konkursa objekts – vēsturiskās Peldu iestādes pārbūve par spa centru un teritorijas labiekārtojums Liepājā, Miķeļa Valtera ielā 13.

Rīkotājs – UAB “Liepojos kopos” sadarbībā ar Liepājas pilsētas būvvaldi.
Žūrija – rīkotāja pārstāvji, Liepājas pilsētas būvvaldes un LAS nozīmētie pārstāvji.
Balvu fonds – 10 000 EUR

NOLIKUMS
Pielikumi
Ar tiem var iepazīties arī Liepājā, Peldu ielā 5, 2. stāva apmeklētāju centrā, darbdienās plkst. 8.30–12.00 un 13.00–17.00, piektdienās līdz 16.00.

Priekšlikumu iesniegšana: līdz 2022. gada 19. aprīļa 16.00
Kur: Liepājā, Peldu ielā 5, 2. stāva apmeklētāju centrā

Partneri