Apakšsadaļas

Izsludināts metu konkurss “Brīvdabas estrāde Stropu mežaparkā”

 

Daugavpils pilsētas pašvaldība izsludinājusi metu konkursu Brīvdabas estrāde Stropu mežaparkā (ID: DPP 2022/64). Mērķis – iegūt arhitektoniski un funkcionāli pārdomātu, nolikumā un tehniskajā specifikācijā (projektēšanas uzdevumā) ietvertajām prasībām atbilstošu un ekonomiski pamatotu brīvdabas estrādes metu, ko izmantot par pamatu būvprojekta izstrādei. Pēc projekta esošo brīvdabas estrādi paredzēts pārbūvēt par daudzfunkcionālu publisku būvi, ko izmantot masu pasākumiem, kā arī labiekārtot teritoriju zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu Nr.05000282404 (Vasarnīcas ielā 1, Daugavpilī).
Godalgu fonds: 8500 EUR. 

Nolikums un informatīvie materiāli 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2023. gada 20. marta plkst. 14:00
Iesniegšanas vieta: Daugavpils pilsētas pašvaldības Centralizēto iepirkumu nodaļa Imantas ielā 9-1B, Daugavpilī

Partneri