Apakšsadaļas

Izsludināts metu konkurss “Daudzstāvu daudzfunkcionālas ēkas jaunbūve Rīgā, Krasta ielā 66”

SIA “Krasta Property” izsludina atklātu metu konkursu “Daudzstāvu daudzfunkcionālas ēkas jaunbūve Rīgā, Krasta ielā 66”.

Konkursa mērķis: iegūt iespējami labāko pilsētbūvnieciski, arhitektoniski pārdomātu daudzfunkcionālas ēkas jaunbūves metu atbilstošu nolikuma un projektēšanas programmas prasībām, nodrošinot racionālu līdzekļu izmantošanu un brīvu konkurenci starp konkursa dalībniekiem.

Konkursa priekšmets: daudzfunkcionālas ēkas ieceres mets Rīgā, Krasta ielā 66. Metam jāietver ēkas arhitektoniskais risinājums un teritorijas kopējais ģenerālplāna risinājums – koncepcija.

Godalgu fonds: 25 000 EUR

Nolikums

Reģistrēšanās piesakoties [email protected]
Pēc reģistrēšanās tiks nosūtīta pilna konkursa dokumentācija

Darbu iesniegšana: līdz 2022. gada 1. jūlija 16.00

Partneri