Apakšsadaļas

Izsludināts metu konkurss “Daugavpils valstspilsētas Centrālā parka infrastruktūras attīstība”

Daugavpils pilsētas dome izsludinājusi metu konkursu Daugavpils valstspilsētas Centrālā parka infrastruktūras attīstība. Konkursa mērķis: saglabāt dabas vērtības, attīstīt publiskās ārtelpas esošo zaļo infrastruktūru un vietējās nozīmes kultūrvēsturisko mantojumu Daugavpils pilsētas vēsturiskais centrs, tādējādi īstenojot teritorijas ilgtspējīgu attīstību un sociālekonomiskā potenciāla izmantošanu, uzlabojot kvalitāti un pieejamību Daugavpils iedzīvotājiem un viesiem.
Godalgu fonds – 15 000 eiro.

Nolikums un informatīvie materiāli
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2023. gada 21. marta plkst. 14:00

Partneri