Apakšsadaļas

Izsludināts metu konkurss “Jāņukalna teritorijas apbūve un labiekārtošana, Smiltenē, Smiltenes novadā”

Turpinot darbu pie Smiltenes Jāņukalna attīstības, 2023. gada 24. augustā izsludināts arhitektūras metu konkurss “Jāņukalna teritorijas apbūve un labiekārtošana, Smiltenē, Smiltenes novadā”. Konkursa mērķis ir, izmantojot radošu sacensību un nodrošinot vispusīgu piedāvājumu salīdzinājumu, iegūt iespējami labākos priekšlikumus, ko varētu ņemt par pamatu Jāņukalna apbūves un teritorijas labiekārtošanas būvprojekta izstrādei.

Konkurss noteic, ka tā dalībniekiem savos projektos jāparedz mūzikas un mākslas skolas izbūve, publisko pasākumu norišu infrastruktūra (estrāde, sarīkojumu un izstāžu zāle), teritorijas labiekārtojums ar vides elementiem, apstādījumiem, skatu platformu virs koku galotnēm u.c., kā arī jārisina mobilitātes un pārvietošanās jautājumi.

Ilgtermiņā Jāņukalna estrādi un tās piegulošo teritoriju plānots pārveidot par mūsdienīgu, multifunkcionālu kultūrtelpu, kas:

  • veicinās Smiltenes un novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos;
  • stimulēs kultūras un izklaides žanra, kā arī citu profilu uzņēmējdarbību;
  • sekmēs Smiltenes kā reģionālā tūrisma galamērķa pievilcību citu Latvijas pilsētu iedzīvotāju acīs;
  • nodrošinās vietējiem bērniem un jauniešiem iespēju saņemt kultūras izglītību atbilstošos apstākļos;
  • visbeidzot, Smiltene iegūs jaunu, pārliecinošu un mūsdienīgu vaibstu savā pilsētvidē, kas palīdzēs stabilizēt mūsu pilsētas un novada kā kulturālas, modernas un attīstībā orientētas vietas identitāti un statusu.

Arhitektūras ideju metu konkurss risināsies līdz 2023. gada 8. novembra plkst. 16.00, un tajā var piedalīties sertificēti arhitektūras speciālisti.

Vairāk informācijas par konkursa nolikumu

Partneri