Apakšsadaļas

Metu konkurss “Rīgas 2. slimnīca"

Rīgas domes Īpašuma departaments aicina piedalīties arhitektūras metu konkursā par SIA “Rīgas 2. slimnīca” jauno piebūvi un esošās ēkas pārbūvi.

Metu konkurss izsludināts, lai iegūtu arhitektoniski augstvērtīgu, funkcionāli pārdomātu un ekonomiski pamatotu metu SIA “Rīgas 2. slimnīca” ēkas piebūvei, kas konstruktīvi savienota ar esošo slimnīcas ēku, un lietderīgai, mūsdienu medicīniskās aprūpes prasībām atbilstošai esošās ēkas pārbūvei Ģimnastikas ielā 1, Rīgā, kā arī teritorijas labiekārtojumam.

Metu konkursa norise

Nolikums un projektēšanas programma ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā

Ieinteresētie Konkursa dalībnieki var iepazīties ar esošo situāciju SIA “Rīgas 2. slimnīca” ēkā Ģimnastikas ielā 1, Rīgā, 2023. gada 24. oktobrī plkst. 11.00 un 2023. gada 14. novembrī plkst. 11.00.

Meti jāiesniedz Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, līdz 2024. gada 11. janvārim plkst. 17.00!

Žūrijas komisijas lēmuma pieņemšanas paredzamais termiņš – sešas nedēļas pēc metu piedāvājumu
iesniegšanas termiņa.

Godalgu fonds

Kopējais Konkursa godalgu fonds: 30 000 EUR (balvu fonds netiek aplikts ar PVN):

 • Pirmās vietas (uzvarētāja) godalga: 14 000 EUR;
 • Otrās vietas godalga: 8000 EUR;
 • Trešās vietas godalga: 4000 EUR;
 • Divas veicināšanas godalgas: katra 2000 EUR.

Metu konkursa žūrija

Metu konkursa žūrijas sastāvā ir septiņi žūrijas locekļi: žūrijas komisijas priekšsēdētājs arhitekts, Latvijas Arhitektu savienības biedrs Jānis Dripe, SIA “Rīgas 2. slimnīca” valdes priekšsēdētājs Sandris Petronis, Rīgas domes Īpašuma departamenta direktors Vladimirs Ozoliņš; Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvniecības pārvaldes Arhitektu nodaļas projektu vadītāja - arhitekte, sertificēta arhitekte Anna Vasiļjeva; Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārstāve, sertificēta arhitekte Lolita Sarma; sertificēts arhitekts, Latvijas Arhitektu savienības biedrs Uldis Balodis; sertificēta arhitekte, Latvijas Arhitektu savienības biedre Vita Rauhvargere.

Projektēšanas izmaksas

Projektēšanas kopējās izmaksas tiek plānotas aptuveni 700 000 EUR.

Rezultāti

2024. gada 1. martā tika paziņoti “Rīgas 2. slimnīcas” konkursa uzvarētāji. Metu konkurss tika izsludināts 2023. gada 5. oktobrī, kopumā arhitektūras metu konkursam tika iesniegti 12 meti.

Metu konkursa mērķis bija iegūt arhitektoniski augstvērtīgu un funkcionāli pārdomātu metu SIA “Rīgas 2. slimnīca” piebūvei un pārbūvei lietderīgu, mūsdienu medicīniskās aprūpes prasībām atbilstošu, esošās ēkas pārbūvi Ģimnastikas ielā 1, kas ir konstruktīvi savienots ar esošo slimnīcas ēku, kā arī iegūt priekšlikumu teritorijas labiekārtojumam, un izvēlēties būvprojekta izstrādātāju.

Žūrijas komisijas atzinums, devīžu atšifrējums un darba vērtējums.

Iesniegtos metus vērtēja žūrija:

 • Žūrijas komisijas priekšsēdētājs Jānis Dripe, arhitekts, Latvijas Arhitektu savienības biedrs;
 • Žūrijas komisijas locekļi: Sandris Petronis, SIA “Rīgas 2. slimnīca” valdes priekšsēdētājs, Vladimirs Ozoliņš, Rīgas pašvaldības Īpašuma departamenta direktors, Anna Vasiļjeva, arhitekte, Rīgas pašvaldības Īpašuma departamenta Būvniecības pārvaldes Arhitektu nodaļas arhitekte - projektu vadītāja, Gunita Kalīte, arhitekte, Rīgas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece, Uldis Balodis, arhitekts, Latvijas Arhitektu savienības pārstāvis, Vita Rauhvargere, arhitekte, Latvijas Arhitektu savienības pārstāve.

Ņemot vērā būtiskas atšķirības metu piedāvājuma funkcionālā risinājuma kvalitātē, žūrijas komisija nolēma trešo vietu nepiešķirt un godalgu fondu pārdalīt, attiecīgi piešķirot pirmo, otro vietu un trīs veicināšanas prēmijas. 

 • Pirmo vietu un godalgu 14 000.00 EUR (četrpadsmit tūkstoši EUR, 00 centi) apmērā žūrijas komisija piešķīra SIA “Ozola & Bula, arhitektu birojs”;

 • Otro vietu un godalgu 10 000.00 EUR (desmit tūkstoši EUR, 00 centi) apmērā žūrijas komisija piešķīra piegādātāju apvienībai “Dr Arhitekti un Palast Architekts”;

Žūrijas komisija piešķīra trīs veicināšanas godalgas, katru 2 000.00 EUR (divi tūkstoši EUR, 00 centi) apmērā:

 • SIA “Lauder Architects”;

 • SIA “Dual Arhitekti”;

 • SIA “AB3D”.

Konkursa meti būs apskatāmi līdz 28. martam Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un dizaina institūtā 4. stāvā, Ķīpsalas ielā 6 darbdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.

Partneri