Apakšsadaļas

Izsludināts Vabaduse ielas konkurss Valgā

Igaunijas Arhitektu savienība un Valgas pašvaldība ir izsludinājušas konkursu, kura mērķis ir padarīt Vabaduse ielas publisko telpu pievilcīgāku un ērtāku visiem satiksmes dalībniekiem, kā arī apkārtnes uzņēmumiem un sabiedriskajām iestādēm. Konkursa teritorija atrodas kultūras pieminekļu aizsardzības zonā, platība – 1,6 ha.

Uzvarējušais plāna projekts kalpos par pamatu teritorijas detālplānojumam un attiecīgo objektu projektiem šajā teritorijā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada 6. septembra 12:00
Dokumenti jāiesniedz EE vai EN
Balvu fonds – 20 000 eiro

Reģistrēties

Vairāk informācijas

Partneri