Apakšsadaļas

Konkursu organizēšana

 

LAS ir izstrādājusi Konkursu labas prakses vadlīnijas, ko rekomendē ievērot arhitektūras, interjera, ainavu arhitektūras, dizaina, monumentālās mākslas un līdzīgos konkursos. Vadlīnijas izstrādātas, balstoties uz Publisko iepirkumu likumu un Lindas Leitānes promocijas darbu Arhitektūras konkursi Latvijā (2019).

LAS nozīmē ekspertus konkursu nolikuma izskatīšanā un valsts un privāto konkursu organizēšanas konsultēšanā. Ja ir ievērotas labas prakses vadlīnijas, LAS savos sociālajos kanālos ievieto paziņojumu par konkursa izsludināšanu, kā arī publicē tā rezultātus, visus dalībnieku projektus un žūrijas protokolus. Konkursu rezultāti tiek publicēti arī žurnālā Latvijas Architektūra un arhitektūras portālā a4d.lv.

Pārskats par LAS atbalstītajiem konkursiem apkopots rakstos žurnālā "Latvijas Architektūra":

Detalizēta informācija par LAS pakalpojumiem metu konkursu dokumentācijas izstrādē un menedžmentā pieejama šeit.

Papildu informācija un konsultācijas: Dace Kalvāne, [email protected]

Partneri