Apakšsadaļas

Noslēdzies metu konkurss „Brīvdabas estrāde Stropu mežaparkā”

Maija sākumā noslēdzās Daugavpils valstspilsētas pašvaldības rīkotais metu konkurss "Brīvdabas estrāde Stropu mežaparkā". Konkursa mērķis bija iegūt arhitektoniski un funkcionāli pārdomātu, nolikumā un tehniskajā specifikācijā (projektēšanas uzdevumā) ietvertajām prasībām atbilstošu un ekonomiski pamatotu brīvdabas estrādes metu, ko izmantot par pamatu būvprojekta izstrādei. Pēc projekta esošo brīvdabas estrādi paredzēts pārbūvēt par daudzfunkcionālu publisku būvi, ko izmantot masu pasākumiem, kā arī labiekārtot teritoriju zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu Nr.05000282404 (Vasarnīcas ielā 1, Daugavpilī).

Konkursā tika iesniegti 3 darbi ar devīzēm – SE23, MPC41, ACEG1357. Žūrijas komisijas locekļi, pamatojoties uz metu konkursa nolikuma 57.punktu, 2023.gada 4.aprīļa sēdē nolēma:

Rezultāti: 1. – SIA DR ARHITEKTI, SIA MILLENNIUM ARHITECTURE Dāvida Rubina, Viestura Baloža, Maijas Ezergailes, Ingurda Lazdiņa autoru, piegādātāju apvienība., 2. – PS zgt., 3. – SIA Meldera arhitektūras studija Dāvja Markus, Agneses Purviņas, SIA Akukon-Būvakustika autoru, piegādātāju apvienība. 

Žūrijas komisijas ziņojums

Žūrijas komisijas atzinums

1. vieta – devīze MPC41, SIA DR ARHITEKTI, SIA MILLENNIUM ARHITECTURE Dāvida Rubina, Viestura Baloža, Maijas Ezergailes, Ingurda Lazdiņa autoru, piegādātāju apvienība.

2. vieta – devīze SE23, PS zgt.

3. vieta – devīze ACEG1357, SIA Meldera arhitektūras studija Dāvja Markus, Agneses Purviņas, SIA Akukon-Būvakustika autoru, piegādātāju apvienība

Partneri