Apakšsadaļas

Konkurss "Saeimas nama atjaunošana"

18. jūnijā noslēdzās darbu iesniegšana metu konkursā "Saeimas nama atjaunošana", kura mērķis ir iegūt labāko, arhitektoniski un funkcionāli pārdomātāko, ilgtspējīgāko Saeimas nama atjaunošanas vīziju. Metu konkursā saņemti seši piedāvājumi.

25.04.2024. papildināta informācija.

8. martā VAS “Valsts nekustamie īpašumi” sadarbībā ar Latvijas Arhitektu savienību un Latvijas Republikas Saeimu izsludināja metu konkursu par Saeimas nama atjaunošanu, kas nozares profesionāļu vidū rosināja diskusijas par tā nosacījumiem. Lai tos skaidrotu un atbildētu uz interesentu jautājumiem, LAS aicina uz tikšanos 30. aprīlī plkst. 9.00 LAS Arhitektu nama Lielajā zālē, Torņa ielā 11, Rīgā.

Ar plašāku konkursa rīkotāju skaidrojumu par tā norisi iespējams iepazīties arī šeit.

— 

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) sadarbībā ar Latvijas Arhitektu Savienību un Latvijas Republikas Saeimu izsludina metu konkursu par Saeimas nama atjaunošanu, aicinot nozares profesionāļus izstrādāt arhitektonisko vīziju par nama nākotnes izskatu un funkcionalitāti, lai paplašinātu parlamenta pieejamību sabiedrībai un saglabātu un izceltu vēsturiskās vērtības nākamajām paaudzēm.

Metu konkurss ir pirmais solis ceļā uz pārmaiņām, kas tuvākajos gados sagaida Latvijas parlamenta centrālo ēku. Ņemot vērā, ka Saeimas nams ir tehniski sliktā stāvoklī un tā izmantošana ir atļauta ne ilgāk kā līdz 2027. gada beigām, ir nepieciešams veikt kompleksus ēkas pārbūves un restaurācijas darbus. Saeimas nama atjaunošanas laikā daļa no parlamenta funkcijām tiks pārcelta uz citām telpām.

Saeimas nams ir ne tikai parlamentāriešu darba vieta, bet nozīmīgs valsts kultūras piemineklis, kura vērtības rūpīgi saglabājamas un nododamas nākamajām paaudzēm. Vienlaikus atjaunotajam Saeimas namam atvērta parlamenta tradīcija būs jāpaceļ jaunā kvalitātē, nodrošinot apmeklētājiem daudzveidīgas izziņas un līdzdalības iespējas.

Konkurss ir atklāts, un tajā var piedalīties fiziskas un juridiskas personas, kā arī šādu personu apvienības. Lai kvalitatīvi īstenotu Saeimas nama pārbūves projektu un kultūras vērtību saglabāšanu, ir izveidota konsultatīvā padome, kurā pārstāvēti arhitektūras, mākslas, vēstures un būvniecības nozares profesionāļi. Padomes vadītāja, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce norāda: “Latvijas Republikas Saeimas ēka nav tikai vērā ņemams arhitektūras piemineklis. Pārveides rezultātā tai  jātop par simbolu atvērtībai, pieejamībai  un demokrātijai.  Ceram ieraudzīt projektus, kuros jaunā izpratne un domāšana veiksmīgi sadzīvo ar cieņu pret vēsturisko substanci un saglabājamajām vērtībām.”

Saeimas nams uz tā atjaunošanas laiku ir nodots VNĪ, kam ir nepieciešamā profesionālā pieredze šāda mēroga būvniecības projektu īstenošanā. “Esam pagodināti par izrādīto uzticību VNĪ ēku atjaunošanas pieredzei un atbildīgi izturamies pret uzdevumu vadīt šīs Latvijas valstij īpaši nozīmīgās ēkas pārbūvi un restaurāciju un metu konkursa norisi. Arhitektiem tā ir lieliska iespēja parādīt savu varēšanu, piedāvājot mūsdienīgu un funkcionālu telpu un interjera risinājumu, vienlaikus saglabājot vēstures liecības. Piedāvājumu sagatavošanai ir atvēlēti vairāki mēneši un esmu pārliecināta, ka konkursa rezultātā iegūsim labāko, arhitektoniski un funkcionāli pārdomātāko, ilgtspējīgāko Saeimas nama atjaunošanas vīziju. Tad ēka atdzims jaunā kvalitātē un tā varēs kalpot un darīt godu Latvijas valstij vēl simtiem gadu,” norāda VNĪ valdes locekle Jeļena Gavrilova.

Saeimas nama pārbūves laikā būs jāuzlabo ēkas energoefektivitāte un jāievieš mūsdienīgi vides pieejamības risinājumi, ievērojot universālā dizaina principus. Vienlaikus Saeimas namā jāsabalansē klasiskās, tradicionālās vērtības ar mūsdienīgiem akcentiem un tehnoloģiskajiem risinājumiem, nodrošinot aktuālajām prasībām atbilstošu darba vidi.

Nozīmīgākās ēkas tehniskās problēmas patlaban saistās ar hidroizolācijas trūkumu, konstrukciju stiprību un novecojušajām inženierkomunikācijām. Būtiskākie kapitālieguldījumi būs nepieciešami, lai ierīkotu pamatu hidroizolāciju, pastiprinātu pamatus un pārsegumus un atjaunotu inženiertīklus.

Video par Saeimas nama tehnisko stāvokli

Iesniegtos risinājumus vērtēs žūrija arhitekta, Latvijas Nacionālās bibliotēkas padomnieka arhitektūras un kultūrpolitikas jautājumos Jāņa Dripes vadībā.

Konkursa žūrijā būs pārstāvji no VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, Latvijas Republikas Saeimas, Saeimas nama Konsultatīvās padomes, Rīgas domes pilsētas attīstības departamenta, Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes, Latvijas Dizaina padomes un Latvijas Arhitektu savienības

Arhitekti tiek aicināti iesniegt savus piedāvājumus metu konkursam līdz 2024. gada 18. jūnijam. 

Konkursa nolikums, informācija par godalgu fondu un cita konkursa dalībniekiem nepieciešamā informācija pieejama vietnē www.jekaba11.metukonkurss.lv . Metu konkursa rezultāti provizoriski būs zināmi augusta beigās. 

Vairāk informācijas: 

Konkursa tīmekļa vietnē
Elektronisko iepirkumu sistēmā
 
Izsludināts konkurss: Saeimas nama atjaunošana
 
Objekta apskate:
 
2024. gada 8. martā Valsts nekustamie īpašumi sadarbībā ar Latvijas Arhitektu savienību un Latvijas Republikas Saeimu izsludināja metu konkursu par Saeimas nama atjaunošanu, aicinot nozares profesionāļus izstrādāt arhitektonisko vīziju par nama nākotnes izskatu un funkcionalitāti, lai paplašinātu parlamenta pieejamību sabiedrībai un saglabātu un izceltu vēsturiskās vērtības nākamajām paaudzēm.

Saeimas metu konkursa objekta apskate notiks piektdien, 22. martā, plkst. 13.00 Rīgā, Jēkaba ielā 11. Ieinteresētie konkursa dalībnieki var pieteikties konkursa objekta apskatei*, nosūtot pieteikumu uz e-pastu [email protected].

Ieinteresētajam konkursa dalībniekam ir jāpiesakās konkursa objekta apskatei un Saeimas caurlaides saņemšanai, sūtot e-pastā pieteikumu ar personas datiem (vārds, uzvārds un personas kods) uz e-pasta adresi [email protected] ne vēlāk kā līdz 21. marta plkst. 17.00.

* Ja nepieciešams, objekta apskates laikā Saeimas pārstāvji sniegs papildu informāciju par metu konkursa prasībām, tajā skaitā plānoto drošības pārbaudi.
 

Partneri