LAS darbības pārskats 2024. gadā — starpatskaite

30.05.2024

Sagatavota Latvijas Arhitektu savienības (LAS) darbības pārskata 2024. gadā saturiskā starpatskaite, kurā apkopota LAS aktuālā informācija, kā arī līdz 21. maijam notikušie un šogad vēl plānotie notikumi, kas ļauj īstenot arhitektūras nozarei nozīmīgus mērķus gan Latvijā, gan starptautiskā mērogā.

2024. gadā notikušas izmaiņas LAS pārvaldes struktūrā. 6. martā no iepriekšējā padomes priekšsēdētāja Jura Pogas pienākumus pārņēma Artūrs Lapiņš. 1. maijā no LAS valdes izstājās Dina Suhanova, darbu valdē turpina Anda Kursiša un Dace Kalvāne. 21. maijā savu darbu LAS noslēdza tās valdes priekšsēdētāja (22.02.2022. – 21.05.2024.) Linda Leitāne. Pārskatā pieejama plašāka informācija.

Tāpat pārskatā ziņots par:
izmaiņām biedru sastāvā un apbalvotajiem biedriem;
LAS komisiju darbu un dalību vietējās un pārstāvniecību starptautiskās organizācijās;
pasākumiem arhitektūras profesionālo pamatnostādņu uzturēšanai,
arhitektūras nozares informatīvo bāzi (pētījumiem);
arhitektūras konkursiem;
arhitektūras popularizēšanas pasākumiem;
Latvijas Arhitektūras gada balvas 2024 norisēm;
notikumu cikla "Latvijas Arhitektu savienībai — 100" pasākumiem;
Jaunā Eiropas Bauhaus Latvijas kontaktpunkta darbību, kā arī citiem būtiskiem pieturpunktiem vietējā un starptautiskā mērogā.

LAS darbības pārskats 2024. gadā (starpatskaite) pieejams šeit.

LAS darbības pārskats katru gadu tiek iesniegts Kultūras ministrijai un Valsts kultūrkapitāla fondam.
LAS Sertificēšanas centra pārskats tiek publicēts atsevišķi — to katru gadu iesniedz Ekonomikas ministrijai.

Partneri