LAS kļuvusi par Latvijas Pilsoniskās alianses biedru

03.06.2024

2024. gada maija izskaņā biedrība "Latvijas Arhitektu savienība" tika uzņemta Latvijas Pilsoniskajā aliansē.

Latvijas Pilsoniskā alianse ir lielākā jumta organizācija nevalstiskā sektora interešu aizstāvībā, kuras mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā, atbalstīt NVO kopējās intereses un veidot labvēlīgu vidi to darbībai. Latvijas Pilsoniskā alianse šobrīd apvieno 136 biedrus.

Latvijas Arhitektu savienības galvenie mērķi ir veicināt arhitektu un sabiedrības sadarbību arhitektūras jaunradē un kultūrvēsturiskās vides saglabāšanā, celt arhitekta profesijas prestižu, radīt iekļaujošu un atbalstošu vidi arhitektiem, lokāli un starptautiski sadarboties arhitektūras izglītības, prakses, zinātnes, tiesību aizsardzības un būvpolitikas jautājumos, kā arī sniegt atbalstu un aizstāvēt Latvijas Arhitektu savienības biedru intereses.

Vairāk par Latvijas Pilsonisko aliansi var uzzināt tās mājaslapā nvo.lv.

Partneri