LAS Sertificēšanas centra decembra ziņojums

29.12.2023

LAS Sertificēšanas centrs informē par 2023. gada decembra notikumiem:

LAS SC kopā ar LAS sagatavojis un iesniedzis Ekonomikas ministrijā priekšlikumus Vispārīgo būvnoteikumu un Būvniecības likuma grozījumiem. 

  • Sertifikātu ieguva viens jaunais arhitekts, turpinās seši iesākti sertificēšanas procesi;

  • Izdota viena īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas atļauja; 

  • Veiksmīgi pabeigtas prakses un tālākizglītības pārbaudes 22 arhitektiem, turpinās pārbaudes 36 arhitektiem;

  • Pabeigta divu sūdzību izskatīšana, konstatējot profesionālās darbības pārkāpumus un izteikti arhitektiem brīdinājumi. Turpinās  iepriekš uzsāktu 18 sūdzību izskatīšana. Jaunas sūdzības decembrī nav saņemtas.

Aktuālāka informācija par Latvijas Arhitektu savienības Sertificēšanas centru (LAS SC) pieejama LAS SC mājaslapā!

Partneri