LAS Sertificēšanas centra janvāra ziņojums

01.02.2024

LAS Sertificēšanas centrs informē par 2024. gada janvāra notikumiem:

  • Turpinās seši iesākti sertificēšanas procesi;
  • Izsniegti divi īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sertifikāti Japānas un Lietuvas pilsoņiem. Veiksmīgi pabeigtas prakses un tālākizglītības pārbaudes 28 arhitektiem, turpinās pārbaudes 32 arhitektiem;
  • Saņemtas divas jaunas sūdzības par iespējamiem arhitektu profesionālajiem pārkāpumiem; viena sūdzību lieta izbeigta nekonstatējot arhitekta profesionālu pārkāpumu. 
  • Turpinās 18 iepriekš uzsāktu disciplinārlietu izskatīšana.

Aktuālāka informācija par Latvijas Arhitektu savienības Sertificēšanas centru (LAS SC) pieejama LAS SC mājaslapā!

Partneri