LAS Sertificēšanas centra novembra ziņojums

30.11.2023

LAS Sertificēšanas centrs informē par 2023. gada novembra notikumiem:

  • Sertifikātu ieguva viens jaunais arhitekts, kā arī izsniegts viens sertifikāts par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu; saņemti 4 jauni sertifikāta pieteikumi, turpinās divi iesākti sertificēšanas procesi;
  • Veiksmīgi pabeigtas prakses un tālākizglītības pārbaudes 21 arhitektam, turpinās pārbaudes 40 arhitektiem;
  • Sniegtas divas konsultācijas arhitektu klientiem vai darba devējiem par konflikta situāciju iespējamiem risinājumiem;
  • Sniegtas sešpadsmit konsultācijas sertificētiem arhitektiem par prakses jautājumiem;
  • Sniegta viena informācija par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas atļauju.
  • Saņemta viena jauna sūdzība; izskatītas 3 sūdzības, kā rezultātā:
  • vienā gadījumā tika konstatēts, ka LAS SC nav pamata ierosināt disciplinārlietu sertificētam arhitektam, kura darbība ir ilgstoši apturēta un tā darbība ir izvērtējama, ņemot vērā darba līgumā paredzēto;
  • otrā gadījumā netika konstatēti arhitekta pārkāpumi;
  • trešā gadījumā tika piemērots disciplinārsods – brīdinājums.

Aktuālāka informācija par Latvijas Arhitektu savienības Sertificēšanas centru (LAS SC) pieejama LAS SC mājaslapā!

Partneri