LAS Sertificēšanas centra ziņojums par aprīli

07.06.2024

Latvijas Arhitektu savienības Sertificēšanas centrs informē par notikušo 2024. gada aprīlī.

• Sertifikātu ieguva divi jaunie arhitekti.
• Turpinās četri iesākti sertificēšanas procesi.
• Veiksmīgi pabeigtas prakses un tālākizglītības pārbaudes 30 arhitektiem, turpinās pārbaudes 6 arhitektiem.
• Saņemtas trīs sūdzības. Izvērtējot divas pašvaldības iesniegtās sūdzības (lēmumus) un faktiskos lietas apstākļus, tika konstatēts, ka nav pamata ierosināt disciplinārlietas par arhitektu profesionālās darbības atbilstību. Divos citos gadījumos ierosinātās disciplinārlietas tika izbeigtas, nepiemērojot disciplinārsodu. Savukārt vienā gadījumā — pieņemts lēmums par disciplinārsoda piemērošanu un izteikts brīdinājums.

Aktuālā informācija par Latvijas Arhitektu savienības Sertificēšanas centru pieejama LAS SC mājaslapā — www.latvijasarhitekti.lv.

Partneri