LAS Sertificēšanas centra ziņojums par maiju

07.06.2024

Latvijas Arhitektu savienības Sertificēšanas centrs informē par notikušo 2024. gada maijā.

• Sertifikātu ieguva divi jaunie arhitekti.
• Turpinās trīs iesākti sertificēšanas procesi.
• Veiksmīgi pabeigtas prakses un tālākizglītības pārbaudes 12 arhitektiem, turpinās pārbaudes 14 arhitektiem.
• Saņemtas trīs jaunas sūdzības. Izvērtējot faktiskos lietas apstākļus, tika konstatēts, ka vienā no sūdzībām nav pamats ierosināt jaunu disciplinārlietu un uzsākt atkārtotu arhitekta profesionālās darbības pārbaudi.
• Divos gadījumos ir pieņemti lēmumi par disciplinārlietu ierosināšanu un uzsākta profesionālās darbības izvērtēšana.
• Vienā gadījumā ierosinātā disciplinārlieta tika izbeigta, nepiemērojot disciplinārsodu.
• 26 gadījumos tiek turpināta lietas materiālu izvērtēšana un ierosināto disciplinārlietu izskatīšana.

Aktuālā informācija par Latvijas Arhitektu savienības Sertificēšanas centru pieejama LAS SC mājaslapā — www.latvijasarhitekti.lv.

Partneri