LAS un Sabiedrības integrācijas fonda projekta īstenošana

08.01.2024

2023. gada nogalē ir apstiprināts un 2024. gada janvārī starp LAS un Sabiedrības integrācijas fondu noslēgts līgums Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds”, līguma identifikācijas numurs: 2024.LV/NVOF/MIC/112/24, “Sabiedrības interešu pārstāvība arhitektūras un vides veidošanas publiskajos iepirkumos”. Saskaņā ar līgumu, projekta īstenošana uzsākta 2024. gada 8. janvārī un noslēgsies oktobrī.

Projekta mērķis:

Uzlabot sabiedrības interešu pārstāvību arhitektūras un vides veidošanas publiskajos iepirkumos, jo pašlaik sabiedrības intereses tiek aizskartas, gan ignorējot iekļaujošas sabiedrības veidošanas principus, gan neatbilstošā veidā izlietojot publisko finansējumu, kas nesasniedz definētos mērķus, vai sasniedz tos nepilnā apjomā. Publiskā iepirkuma rezultātā tiek iepirkti zemas kvalitātes arhitektūras darbi, kas neatbilst Latvijas stratēģiskajos dokumentos noteiktajiem vides kvalitātes, ilgtspējas un sociālajiem mērķiem.

Sabiedrības interesēs ir saņemt kvalitatīvu arhitektūras pakalpojumu, kas atbilst labas arhitektūras prasībām — ilgtspējīgai un estētiskai, iekļaušanai un pieejamībai visām sabiedrības grupām, kā arī cieņai pret vietas kontekstu, savukārt arhitektūras un vides veidošanas publiskie iepirkumi ir instruments, kam jānodrošina šīs sabiedrības tiesības.

LAS īstenojot savu mandātu atbildīgas un kvalitatīvas būvkultūras veicināšanā un sabiedrības iesaistīšanā arhitektūras procesos, sadarbojas ar Sabiedrības Integrācijas fondu, kas finansiāli atbalsta nevalstiskās organizācijas to kapacitātes stiprināšanai sabiedrības interešu aizstāvībā un sadarbības veicināšanā starp iedzīvotājiem un NVO. Projektā paredzēts uzlabot publisko iepirkumu praksi, analizējot iepirkuma procesa kvalitāti un izstrādājot konkrētus risinājumus nozares ekspertu kapacitātes celšanai un iepirkuma procesa pilnveidei.

Mērķa grupas:

  • 1. tiešā mērķa grupa – Latvijas iedzīvotāji, kas lieto publiskā sektora (valsts un pašvaldību) ēkas, un it īpaši – personas ar nelieliem vai būtiskiem funkcionāliem traucējumiem, seniori, vecāki ar maziem bērniem., šo mērķa grupu projektā pārstāvēs arhitekti, iedzīvotāji, aktīvi komūnu un apkaimju pārstāvji;  
  • 2. – mērķa grupa projekta aktivitātēm: pašvaldību un valsts organizāciju iepirkumu speciālisti, vidējā līmeņa vadītāji, lēmumu pieņēmēji,
  • 3. – valsts institūciju pārstāvji;
  • 4. – plašāka sabiedrība informācijas apritē, ko sasniedz LAS mediju kanāli.

 

Partneri