LAS padomes viedoklis par futbola stadiona attīstību Lucavsalā un diskusija

12.04.2024

23.04.2024. papildināta informācija.

2024. gada 17. aprīlī Arhitektu namā notika informatīva diskusija par Latvijas Nacionālā futbola stadiona kompleksa attīstību Lucavsalā. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta direktore Ilze Purmale un Rīgas pilsētas arhitekts Pēteris Ratas informēja par projekta attīstību no pilsētas skatpunkta. Neils Balgalis, pilsētplānošanas uzņēmuma “Grupa 93” direktors, iepazīstināja ar veikto izpēti un izvērtējumu rezultātiem.

Tika uzklausīti klātesošo jautājumi par vietas izvēles procesu, par futbola stadiona ietekmi uz apkārtni un pilsētas infrastruktūru, projekta tālākās attīstības procesu, kā arī tika pārrunāta ārvalstu pieredze ar līdzīga rakstura objektiem. Diskusijas laikā radušās, zemākminētās atziņas tika apkopotas un tās nolasīja Raimonds Saulītis, Latvijas Arhitektu savienības (LAS) padomes loceklis.

• Stadiona vajadzībām Rīgas dome ir piešķīrusi zemes gabalu bez apbūves iespējām, lai veiktu tālākas izpētes, kas līdzinās lokālplāna procedūrai. Šis laiks domāts arī konkursa organizēšanai. Process ir tikai sācies un šajā laikā būs sabiedrības iesaiste, LAS iesaistīšana izvērtēšanā, noteikumu un konkursu procesā.

• Šāda objekta realizācija varētu prasīt visaptverošu salas attīstības vīzijas izstrādi. Skaidri definēta kopējā nepieciešamā un iespējamā apbūves attīstība, iekļaujot mazdārziņu teritorijas sakārtošanu.

• Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments aicina šādos un līdzīgos procesos iesaistīt nozares profesionāļus, paust profesionālu viedokli, diskutēt un vienoties par pilsētas attīstību.

Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja ziedot Arhitektu nama jumta remontam.

12. aprīlī Rīgas valstpilsētas pašvaldībai, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentam un Latvijas Futbola federācijai tika izsūtīta vēstule, kas pauž Latvijas Arhitektu savienības (LAS) padomes nostāju jautājumā par nacionālā futbola stadiona ieceri Lucavsalā.

LAS padomes priekšsēdētāja Artūra Lapiņa parakstītā vēstule:

Konteksts

Biedrības "Latvijas Arhitektu savienība" padome (turpmāk LAS padome) savā 2024. gada 9. aprīļa sēdē pauda viedokli par nacionālā futbola stadiona attīstības ieceri Lucavsalā. Rīgas valstspilsētas pašvaldība publiski ziņo, ka jau nākamajā nedēļā lems par zemesgabala nodošanu nacionālā futbola stadiona būvniecībai Lucavsalā, kas iecerēts 20000 skatītāju vietām. Tajā pašā laikā publiskajā telpā norit asas diskusijas un izskan pamatotas šaubas par konkrētās ieceres negatīvo ietekmi uz pilsētvidi, kā arī izskan pretrunīga informācija par it kā veiktu priekšizpēti ar vairākiem Rīgas pilsētas zemes gabaliem. LAS padomes rīcībā nav pietiekamas informācijas, lai profesionāli varētu izvērtēt konkrēto futbola stadiona attīstības priekšlikumu Lucavsalā, tomēr, balstoties uz LAS padomes locekļu kompetenci un LAS pieredzi, arī Nacionālās akustiskās koncertzāles novietnes izvēlē, vēršam uzmanību uz būtiskām nepilnībām pašreizējā projekta stadijā.
Nacionālā futbola stadiona komplekss ir Rīgai vajadzīgs un pilsētas attīstībai nozīmīgs objekts, kas var pozitīvi attīstīt pilsētu, piesaistīt jaunas investīcijas un aktivitātes. Ņemot vērā publiski pieejamo informāciju, LAS padome rosina projekta pasūtītājam un pilsētai izmantot labā praksē balstītu projekta plānošanas un nozīmīgā objekta vietas izvēles procesu, kas pamatā ietver dažādu iespēju (ne tikai Rīgas, bet arī valsts un privāto zemesgabalu izmantošanu) un plašu iesaistīto speciālistu un ieinteresēto pušu diskusiju.
Balstoties LAS pozitīvajā pieredzē sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju un Rīgas valstspilsētas pašvaldību par Nacionālās akustiskās koncertzāles novietnes izvēli, nav ieteicama sasteigta rīcība pirms iecere nav pienācīgi izdiskutēta ar sabiedrības grupām un nozares speciālistiem. Liela steiga rada satraukumu sabiedrībā un var novest pie pretējas reakcijas un pretošanās procesam. Iespējama procesa apstādināšana, kas ne tikai nebūtu vēlama, bet arī mazinātu projekta partneru uzticību valsts pārvaldes institūcijām.
LAS padome aicina projekta attīstītājus paplašināt ieceres apspriešanai un izskaidrošanai pieejamo laiku. Rosinām plašākā interešu grupā vienoties par novietnes izvēles galvenajiem kritērijiem un veikt papildu alternatīvu izvērtēšanu, analīzē iekļaujot valsts un privātos zemes īpašumus. Kā arī rekomendējam projekta plānošanā iesaistīt pilsētplānošanas un arhitektūras profesionālās organizācijas, kā arī apkaimju biedrības, pilsētas aktīvistus un interesantās puses, lai šādos procesos turpmāk izmantotu visas grupas iesaistošo “bottom up” praksi.
Nepieciešamības gadījumā LAS padome piedāvā savu pieredzi un palīdzību šāda nozīmīga procesa organizēšanā, lai kopā sasniegtu vēlamo rezultātu.

Partneri