Latvijas Arhitektu savienība aicina darbā valdes priekšsēdētāju

12.04.2024

Biedrība “Latvijas Arhitektu savienība” aicina darbā valdes priekšsēdētāju (darbinieka amats uz nenoteiktu laiku). Kods Profesiju klasifikatorā: 1114 03

Biedrība “Latvijas Arhitektu savienība” (LAS) ir vienīgā profesionālā arhitektu organizācija Latvijā un apvieno ap 390 biedru — profesionālu arhitektu. LAS dibināta 1924. gadā un tās mītnes vieta ir Arhitektu nams, Torņa ielā 11, Rīgā.


GALVENIE PIENĀKUMI


1. Pārvaldība
1.1. Ievērot LAS statūtus, Valdes nolikumu, LAS prakses un ētikas kodeksa, Biedrību un Nodibinājumu likuma, LAS iekšējās kārtības noteikumu un citu LAS izstrādāto kārtības dokumentu prasības.
1.2. Organizācijas darbībā ievērot Sabiedriskā labuma statusu.
1.3. Organizēt biedrības un tās darbinieku darbu saskaņā ar Statūtiem, Padomes un Valdes lēmumiem.
1.4. Izstrādāt biedrības administrācijas (biroja un Valdes) amatu aprakstus un darbības procesu shēmas.
1.5. Sasaukt Valdes sēdes, apkopot priekšlikumus un izstrādāt Valdes sēdes dienaskārtību.
1.6. Komunikācijas vadība: LAS mājaslapas un Arhitektūras apkārtraksta satura pārraudzīšana.
1.7. Elektronisko datu un piekļuves pārvaldība.

2. Līgumu un funkciju vadība
2.1. Pārvaldīt LAS līgumu izpildi, t.sk. valsts deleģējuma ietvaros.
2.2. Pārraudzīt LAS Sertificēšanas centra (SC) darbību un LAS sniegtos pakalpjumus SC.
2.3. Nodrošināt vai pārraudzīt LAS projektu (t.sk. Latvijas Arhitektūras gada balva, Jaunā Eiropas Bauhaus kontaktpunkts, Valsts Kultūrkapitāla fonda projekti u. c.), realizācijas pasākumu atbilstību projekta pieteikumu un līgumu par projekta realizāciju saturam un tāmei (sekot līdz finanšu plūsmai, rēķiniem un atskaitēm utt.).
2.4. Rūpēties par finansējuma piesaistīšanu no dažādiem finanšu avotiem: Kultūras ministrijas, Valsts Kultūrkapitāla fonda, Eiropas struktūrfondiem, sponsoriem, ziedotājiem u.c., un organizēt atskaites par finansējuma izlietojumu, ja līgums to paredz.
2.5. Slēgt līgumus organizācijas vārdā ar projektu vadītājiem, autoriem un pakalpojumu sniedzējiem.

3. Finanšu vadība
3.1. Organizēt biedrības grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
3.2. Organizēt biedrības grāmatvedības revīziju, piesaistot revidentu reizi gadā un sadarbībā ar grāmatvedi sagatavot gada pārskatu likumā paredzētajā termiņā.
3.3. Būt atbildīgam par biedrības mantas pārvaldīšanu un rīkoties ar tās līdzekļiem atbilstoši likumiem, Padomes un Valdes lēmumiem.
3.4. Parakstīt grāmatvedības uzņēmuma sagatavotus maksājuma uzdevumus.
3.5. Risināt jautājumus, kas saistīti ar īpašumu apsaimniekošanu, t.sk. saimniecisko un telpu īres / nomas līgumu slēgšana.

PIEDĀVĀJAM

• Amata vietu uz nenoteiktu laiku.
• Profesionālus un atsaucīgus kolēģus.
• Interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu, līdzdarbojoties būtiskos arhitektūras nozares procesos.
• Darba vietu vēsturiskā ēkā Vecrīgā un iespēju strādāt daļēji attālināti.
• Elastīgu darba laika un attālinātā darba iespējas.
• Mēnešalgu 2000 eiro (pirms nodokļu nomaksas) apmērā par pilnas slodzes darbu un sociālās garantijas.

SAGAIDĀM

• Augstāko izglītību (izglītība arhitektūras nozarē nav obligāta).
• Prasmes un vismaz piecu gadu praktisku, pierādāmu pieredzi projektu vadītāja darbā, t.sk. pieredzi pasākumu plānošanā un organizēšanā.
• Spēju strādāt ar vairākiem projektiem vienlaicīgi, izvērtējot prioritātes, izpildot izvirzītos uzdevumus, uzņemoties atbildību par darba rezultātiem un ievērojot izpildes termiņus.
• Spēju patstāvīgi organizēt savu darbu un strādāt komandā.
Iniciatīvu, precizitāti un augstu atbildības izjūtu.
• Analītisko domāšanu, atvērtību pret jaunām idejām un ieteikumiem, spēju radoši meklēt risinājumus, saglabāt fokusu situācijās ar izaicinājumiem un viedokļu dažādību.
• Teicamas latviešu valodas zināšanas, labas angļu valodas zināšanas.
• Padziļinātu interesi par arhitektūras nozari.
• Prasmi izvērtēt prioritātes, plānot un organizēt darbu izpildi noteiktā termiņā.
• Teicamas vizuālās prezentēšanas un komunikācijas spējas.
• Labas prasmes darbā ar MS Office, grafiskajām programmām (piemēram, Canva).

Informējam, ka amata konkurss noritēs 2 kārtās:
1. kārtā notiks pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības un motivācijas vēstulē sniegtās informācijas satura izvērtēšana.
2. kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz klātienes interviju.

Pretendentus aicinām pieteikties līdz 2024. gada 13. maija plkst. 17.00, sūtot savu CV un motivācijas vēstuli uz e-pastu [email protected] ar norādi “Pieteikums LAS valdes priekšsēdētāja amatam”.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likumu, Biedrība “Latvijas Arhitektu savienība” informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Iepriekšminēto datu apstrādes pārzinis ir LAS.

Partneri