Latvijas Arhitektu savienības padomes sēde 9. aprīlī

03.04.2024

Aicinām Latvijas Arhitektu savienības padomes locekļus uz šīgada otro padomes sēdi 9. aprīlī plkst. 16.00, kas notiks Arhitektu namā klātienē!

Darba kārtībā: valdes ziņojums par 2023. gada pārskatu; 2024. gada darbības plāns; diskusija par LAS padomes un valdes darbu, struktūru; valdes priekšsēdētāja/-as kandidātu pieteikumu izskatīšana. Plānoti balsojumi par LAS biedru naudas atlaižu piešķiršanu, LAS dalību Pilsoniskajā aliansē, kandidātiem Nacionālajā arhitektūras padomē, sadarbību ar augstskolām, kā arī citi ar LAS pārvaldību, komunikāciju un darba procesiem saistīti jautājumi.

Padomes locekļi, kuri uz nevar ierasties uz sēdi, rakstiski par to informē LAS biroju — [email protected], deleģējot kādu no padomes locekļiem viedokļa paušanai vai balsojumiem.

 

Atgādinām, ka padomes sēdes ir atklātas un tiek protokolētas. Sēžu protokoli ir pieejami visiem LAS biedriem. Padomes darbību regulē Padomes nolikums.

Padomē šobrīd darbojas un uz sēdi ir laipni aicināti ierasties: Juris Poga, Liene Adumāne-Vāvere, Gvido Princis, Brigita Bula, Gunta Grikmane, Oskars Vāvere, Gatis Didrihsons, Raimonds Saulītis, Vilnis Šlars, Daiga Dzedone, Viktors Valgums, Ilma Valdmane, Andris Kronbergs, Edgars Bērziņš, Juris Mitenbergs, Zanda Treimane, Sergejs Ņikiforovs, Rudolfs Dainis Šmits, Darja Ostapceva, Artis Zvirgzdiņš, Kārlis Lauders, Gints Sūna, Mārīte Brūze un Kaspars Avotiņš.

Partneri