LAS Sertificēšanas centra oktobra ziņojums

03.11.2023

LAS Sertificēšanas centrs informē par 2023. gada oktobra notikumiem:

  • Oktobrī LAS SC norisinājās ikgadējais ārējais audits (Latak), kā rezultatā ir saglabāta akreditācija;
  • Turpinās 2 iepriekš iesākti sertificēšanas procesi;
  • Veiksmīgi pabeigtas prakses un tālākizglītības pārbaudes 13 arhitektiem, turpinās pārbaudes 25 arhitektiem;
  • Uzsākta divu arhitektu profesionālās darbības izvertēšana, proti, saņemta viena sūdzība un viena lieta uzsākta pēc LAS iniciatīvas; turpinās 17 disciplinārlietu izskatīšana;
  • Pabeigtas četras disciplinārlietas un rezultātā: pieņemts viens lēmums par sertifikāta darbības apturēšanu, divi lēmumi par brīdinājumu izteikšananu un viens lēmums par disciplinārlietas izbeigšanu, nepiemērojot disciplinārsodu.

Aktuālāka informācija par Latvijas Arhitektu savienības Sertificēšanas centru (LAS SC) pieejama LAS SC mājaslapā!

Partneri