Noslēdzies metu konkurss “Jāņukalna teritorijas apbūve”

29.12.2023

Smiltenes novada pašvaldība šī gada augustā izsludināja arhitektūras ideju metu konkursu Jāņukalna teritorijas apbūvei un labiekārtošanai, Smiltenē. Metu konkursa mērķis bija, izmantojot arhitektūras profesionāļu radošu sacensību, iegūt iespējami labākos priekšlikumus, kurus varētu ņemt par pamatu Jāņukalna būvprojekta izstrādei, nodrošinot objekta funkcijai atbilstošu arhitektonisko un funkcionālo risinājumu.

Jāņukalnā nākotnē, papildus jau ierastajai brīvdabas estrādei, paredzēta arī Smiltenes mākslas un mūzikas skolas būvniecība.

Konkursā noteiktajā termiņā tika iesniegti deviņi attīstības piedāvājumi, kurus izvērtēja pašvaldības apstiprināta žūrijas komisija. Komisijas sastāvā darbojās Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš, Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Gita Mūrniece, Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks attīstības jautājumos Mārtiņš Ulāns, Smiltenes novada pašvaldības Būvvaldes arhitekte Zane Greisele, sertificēts arhitekts Juris Poga, ainavu arhitektes Helēna Gūtmane un Agija Kukaine, kā arī Smiltenes novada pašvaldības Kultūras jomas vadītājs Edgars Raginskis. Konkursantu darbi tika vērtēti pēc vairākiem kritērijiem, t.sk. – idejas oriģinalitāte, meta arhitektoniski telpiskā kvalitāte, plānojums un funkcionalitāte, publiskās ārtelpas risinājumu kvalitāte.

Žūrijas komisijas ziņojums

Žūrijas vērtējumā, par konkursa uzvarētāju kļuva darbs ar devīzi "SMM23", autori pilnsabiedrība "ZGT" (Viktors Zarakovskis, Antons Gonda, Andris Tomsons);

Otrajā vietā ierindojās darbs ar devīzi "PKL45", autori SIA "MADE arhitekti";

Trešo vietu ieguva darbs ar devīzi "MMM01", autori SIA "LEVINS ARHITEKTI" (Edijs Levins, Agnese Stasūne, Ilze Rukmane-Poča).

2024. gadā pašvaldība plāno organizēt sarunu procedūru ar konkursa uzvarētāju par Jāņukalna attīstības būvprojekta izstrādi.

Partneri