Noslēdzies metu konkurss “Rīgas 2. slimnīca"

04.03.2024

2024. gada 1. martā tika paziņoti “Rīgas 2. slimnīcas” konkursa uzvarētāji. Metu konkurss tika izsludināts 2023. gada 5. oktobrī, kopumā arhitektūras metu konkursam tika iesniegti 12 meti.

Metu konkursa mērķis bija iegūt arhitektoniski augstvērtīgu un funkcionāli pārdomātu metu SIA “Rīgas 2. slimnīca” piebūvei un pārbūvei lietderīgu, mūsdienu medicīniskās aprūpes prasībām atbilstošu, esošās ēkas pārbūvi Ģimnastikas ielā 1, kas ir konstruktīvi savienots ar esošo slimnīcas ēku, kā arī iegūt priekšlikumu teritorijas labiekārtojumam, un izvēlēties būvprojekta izstrādātāju.

Žūrijas komisijas atzinumsdevīžu atšifrējums un darba vērtējums.

Iesniegtos metus vērtēja žūrija:

  • Žūrijas komisijas priekšsēdētājs Jānis Dripe, arhitekts, Latvijas Arhitektu savienības biedrs;
  • Žūrijas komisijas locekļi: Sandris Petronis, SIA “Rīgas 2. slimnīca” valdes priekšsēdētājs, Vladimirs Ozoliņš, Rīgas pašvaldības Īpašuma departamenta direktors, Anna Vasiļjeva, arhitekte, Rīgas pašvaldības Īpašuma departamenta Būvniecības pārvaldes Arhitektu nodaļas arhitekte - projektu vadītāja, Gunita Kalīte, arhitekte, Rīgas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece, Uldis Balodis, arhitekts, Latvijas Arhitektu savienības pārstāvis, Vita Rauhvargere, arhitekte, Latvijas Arhitektu savienības pārstāve.

Ņemot vērā būtiskas atšķirības metu piedāvājuma funkcionālā risinājuma kvalitātē, žūrijas komisija nolēma trešo vietu nepiešķirt un godalgu fondu pārdalīt, attiecīgi piešķirot pirmo, otro vietu un trīs veicināšanas prēmijas. 

  • Pirmo vietu un godalgu 14 000.00 EUR (četrpadsmit tūkstoši EUR, 00 centi) apmērā žūrijas komisija piešķīra SIA “Ozola & Bula, arhitektu birojs”;

  • Otro vietu un godalgu 10 000.00 EUR (desmit tūkstoši EUR, 00 centi) apmērā žūrijas komisija piešķīra piegādātāju apvienībai “Dr Arhitekti un Palast Architekts”;

Žūrijas komisija piešķīra trīs veicināšanas godalgas, katru 2 000.00 EUR (divi tūkstoši EUR, 00 centi) apmērā:

  • SIA “Lauder Architects”;

  • SIA “Dual Arhitekti”;

  • SIA “AB3D”.

Konkursa meti būs apskatāmi līdz 28. martam Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un dizaina institūtā 4. stāvā, Ķīpsalas ielā 6 darbdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.

Partneri