Sarunas "Kā uzlabot dizaina iepirkumus?" ieraksts

20.05.2024

Pieejams ieraksts sarunai "Kā uzlabot dizaina iepirkumus?", ko martā rīkoja Latvijas Dizaina centrs. Sarunā piedalījās arī arhitekte, Latvijas Arhitektu savienības (LAS) valdes locekle Anda Kursiša, kura dalījās pieredzē, uzlabojot situāciju arhitektūras iepirkumu jomā.

Sarunas kopsavilkums publicēts radošo industriju portālā FOLD (autore — Paula Gāgane). Citāts no raksta:

"Anda Kursiša aktīvi piedalījusies arhitektūras iepirkumu vadlīniju izstrādē, kas Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā publicētas 2023. gada septembrī. Anda atzīst, ka arhitektūras iepirkumu piemēru nevarētu atzīt par veiksmes stāstu un situāciju — par sakārtotu, tomēr LAS ir apņēmības pilna turpināt darbu pie iepirkumu sistēmas uzlabošanas. Sastopoties ar situāciju, kad iepirkumos regulāri uzvar kompānijas, kuru īpašnieki nav arhitekti, bet, piemēram, juristi vai ieroču tirgotāji, kā arī saņemot signālu no VAS "Valsts Nekustamie īpašumi" par zemo arhitektūras projektu kvalitāti, kas izstrādāti iepirkumu rezultātā, LAS uzsāka situācijas analīzi. Uzņēmumi, kuri regulāri uzvar iepirkumos, piedāvājot zemāko cenu, kas var būt pat divas reizes zemāka nekā konkurentu piedāvātā, darbojas pēc konkrētas shēmas — uzņēmums piesaista zemas kvalifikācijas darbiniekus, kas tīri formāli veic projektēšanu, nereti apstrīdot tehniskajā specifikācijā norādītās prasības vai neizpildot tās, un pēc tam "nopērk" sertificēta arhitekta parakstu. Anda norāda, ka šādi projekti ir ne vien nekvalitatīvi, bet arī bīstami, turklāt būvniecības tāme šādos gadījumos krietni sadārdzinās. Līdztekus nozares iepirkumu vadlīnijām, LAS izveidojusi kvalificētu arhitektūras prakšu sarakstu, kā arī vērsusies pie Valsts kontroles. Šobrīd LAS turpina aktīvu darbu, komunicējot ar pasūtītājiem, veicot pētījumus, kā arī izstrādājot jaunus nozares standartus, piemēriem, būvprojekta sastāvam."

Pilnu diskusijas videoierakstu var noskatīties Latvijas Dizaina centra YouTube kanālā.

Ilustrācija: Katrīna Sadovņikova, FOLD.

LAS dalība diskusijās un cita veida ar iepirkumu jautājumu saistītās aktivitātēs norit projekta “Sabiedrības interešu pārstāvība arhitektūras un vides veidošanas publiskajos iepirkumos” (2024.LV/NVOF/MIC/112/24) ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par saturu atbild Latvijas Arhitektu savienība.

Partneri