SEMINĀRS VĒSTURISKU ĒKU “ATVESEĻOŠANA”

22.11.2017

Ikdienā, strādājot jaunbūvēs, rekonstruējamos un restaurējamos objektos, sastopamies ar problēmām ēku konstrukcijās, apdares bojājumiem un, paši to nenojaušot, veselības apdraudējumu, kuru cēlonis ir mitrums. Tā klātbūtne ir priekšnosacījums “labvēlīgas vides” radīšanai gan ļaundabīgo sēnīšu un kaitēkļu attīstībai, gan būvsubstances bojājumiem.

Piedāvājam interesentiem semināru:
 
VĒSTURISKU ĒKU “ATVESEĻOŠANA”
2017. gada 27. novembrī, plkst. 12:00 – 15:00
Norises vieta: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (ieeja no muzeja restorāna puses)
 
Programma:
11:45 - 12:00
Reģistrācija, kafija
12:00 - 12:15
Semināra atklāšana
Guntis Āboltiņš-Āboliņš, RERE Grupa vadītājs
12:15 - 12:30
Vecas ēkas – to mūža pagarināšanas problēmu risinājumi: diagnostika, biosanācija, konstrukciju mitruma žāvēšana
Roberts Vecums-Veco, RERE Grupa restaurācijas darbu eksperts
12:30 - 12:50
Masīvu mūru konstrukciju saglabāšanas pieredze
Pēteris Blūms, arhitekts
12:50 - 13:10
Preiļu pils “atveseļošanas koncepcijas” motīvi
Marina Mihailova, Arhitektoniskās izpētes grupa arhitekte
13:10 – 13:30
Rīgas Doma baznīcas torņa koka konstrukciju sanācija
Ronalds Lūsis, Rīgas Doma rekonstrukcijas projekta vadītājs
13:30 - 14:10
Ēku “atveseļošana” – Vācijas metode, Latvijas pieredze
Ingo Thumler, Otto Richter GmbH vadītājs/Berlīne, VFR, BuFAS e.V (Bundesverband Feuchte & Altbausanierung e.V.) - “Mitruma izraisītu bojājumu novēršanas un vecu būvju sanācijas Vācijas federālā asociācijas” biedrs
14:10 - 14.30
Rīgas pils kompleksās biosanācijas un konstrukciju žāvēšanas pieredze 2014. gadā
Ingo Thumler, Vladislavs Tjurins, Roberts Vecums-Veco, Eduards Krilovs
14:30 – 15:00
Diskusijas. Specializēto iekārtu apskate. Zupa. Ieskats semināra nākamajā tēmā

 

Papildus informācija
- Seminārs novērtēts kā kompetences paaugstināšanas pasākums, par tā apmeklējumu arhitektam tiek piešķirts 1 kompetences paaugstināšanas kredītpunkts neformālās izvēles pasākumu sadaļā.
- Reģistrējoties, lūgums norādīt, vai nepieciešams pēc semināra nosūtīt elektronisku sertifikātu par semināra apmeklējumu.

Seminārs ir bez maksas, vietu skaits ierobežots.

Pieteikties semināram iespējams līdz 23. novembrim (ieskaitot), rakstot vārdu, uzvārdu, amatu, uzņēmumu
uz e-pastu [email protected]. Reģistrētajiem dalībniekiem tiks nosūtīts dalības apstiprinājums.

Partneri