Zanda Treimane — jaunā VKKF eksperte

01.05.2024

Daļēji mainoties Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) ekspertu komisiju sastāvam, 2024. gada maijā darbu uzsāk 29 jauni eksperti, savukārt 28 eksperti turpina darbu.

Dizaina un arhitektūras nozares ekspertu komisijā turpmākos divus gadus strādās arī Latvijas Arhitektu savienības padomes locekle, Rīgas pilsētas arhitekta dienesta vadītāja vietniece Zanda Treimane. Kopā ar Treimani komisijā projektus vērtēs arhitektūras un dizaina profesionāļi Irēna Suipe, Artūrs Analts, Inese Baranovska, Edgars Bondars, Anda Boluža, Guna Poga, Elīna Bušmane.

Nozaru ekspertu komisijas izvērtē iesniegtos projektus un sniedz VKKF padomei atzinumu par līdzekļu sadalījumu projektu īstenošanai, kā arī pārrauga piešķirto līdzekļu izmantojumu. VKKF ir astoņas nozaru ekspertu komisijas, ko veido attiecīgās kultūras nozares speciālisti. Ekspertu pilnvaru laiks ir divi gadi.

 

Partneri