Apakšsadaļas

Konkurss "Lielo kapu memoriāla vērtību saglabāšana"

Atjaunota informācija.

2024. gada 17. jūnijā notika Starptautiskā metu konkursa "Memoriāla "Lielie kapi" vērtību saglabāsana un vietas attīstība", ID. NR. PA RPA 2023/16, devīžu atvēršanas pasākums. Žūrijas komisija atzina, ka konkursa uzdevums bija ļoti sarežģīts un katrā piedāvajumā ir kāds labs risinājums, bet tomēr neviens no iesniegtajiem konkursa darbiem nedod kompleksu redzējumu visu nepieciešamo pasākumu kopumam "Memoriāla “Lielie kapi" vērtību saglabāšanai un vietas attīstībai", tāpēc pirmo vietu nepiešķīra.

Otro vietu un godalgu 14 000 eiro apmērā žūrijas komisija piešķīra darbam ar devīzi LOCI2211, autori — piegādātāju apvienība: "Nemoralis Landscape Architecture", "Outofbox Architecture", "Purs Konsultācijas".

Žūrijas komisija piešķīra dalītu trešo vietu un godalgu 7000 eiro apmērā katram darbam ar devīzēm EBLV1205 (autori "Juul Frost Architects", Dānija) un 27LKMU27 (autori "Grupa 93").

Žūrijas komisija piešķīra vienu veicināšanas godalgu 2000 eiro apmērā darbam ar devīzi L13K4PI2 (autori — personu apvienība "the people" un SIA "Ainavas izpētes un plānošanas institūts".

10.06.2024. papildināta informācija — konkurss noslēdzies. Devīžu atvēršanas pasākums notiks 2024. gada 17. jūnijā plkst. 12.00 Rīgas Latviešu biedrības namā.

Rīgas valstspilsētas pašvaldību aģentūra “Rīgas pieminekļu aģentūra” izsludina Lielo kapu memoriāla vērtību saglabāšanas un attīstības metu konkursu.

Konkursa mērķis ir iegūt radošas idejas un piedāvājumus, kā cieņpilni saglabāt Lielo kapu apbedījumus, kultūrvēsturiskās un dabas vērtības nākamajām paaudzēm, kā īstenot teritorijas ilgtspējīgu attīstību un kā izmantot esošās zaļās infrastruktūras potenciālu kā bioloģiski daudzveidīgu un Eiropas mērogā unikālu ainavu, lai uzlabotu pilsētvides kvalitāti un Lielo kapu pieejamību Rīgas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.

Kopējais konkursa godalgu fonds ir EUR 30 000.
 
Pasūtītājs Ieinteresētajiem Konkursa dalībniekiem piedāvā Konkursa objekta apskati 2024. gada 5. martā, plkst. 12:00. Ieinteresētajam Konkursa dalībniekam lūdzu pieteikties Konkursa objekta apskatei līdz 2024. gada 1. martam, plkst. 17.00, nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi: [email protected].
 
Metu konkursa iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2024. gada 7. maijam, plkst. 17.00, Arhitektu namā, Torņa ielā 11, Rīgā. 
 
Konkursa nolikumsprojektēšanas programma.
 
Vairāk informācijas
 

Partneri