Apakšsadaļas

Starptautisks arhitektūras ideju konkurss "Teritorijas attīstības koncepcija Šmerlī"

Konkurss noslēdzies, saņemti 9 piedāvājumi.

Ideju konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2024. gada 12. jūlijam!

No 2024. gada 19. aprīļa līdz 2024. gada 12. jūlijam norisinās starptautisks arhitektūras ideju konkurss "Teritorijas attīstības koncepcija Šmerlī", kura mērķis ir iegūt pilsētbūvnieciski, arhitektoniski pārdomātu labāko teritorijas un telpiskās attīstības vīzijas ieceres piedāvājumu. Konkursa pasūtītājs — SIA "Greengo".

Kopējais konkursa atlīdzību un godalgu fonds ir 33 000 eiro.

Konkursa objekts ir teritorija Šmerļa ielā 3, 5 un 17 ar kopējo platību 75 449 m². Konkursā iegūtais labākais priekšlikums tiks ņemts par pamatu, lai izstrādātu konkursa teritorijas funkcionālo zonējumu un dalījumu kārtās, transporta plūsmu organizāciju un vadlīnijas perspektīvajai apbūvei un publiskās ārtelpas izveidei. Konkursa teritorijas plānojums turpmākajos projektēšanas etapos kalpos par pamatu konkrētai ēku atrašanās vietai un arhitektūras projektēšanai posmos (objekta izstrāde tiks sadalīta 5 līdz 7 posmos), piedāvājot dažāda veida mājas dažādos izmēros un cenu kategorijās.

Konkursa uzdevums ir izveidot iekārojamu vidi cilvēkiem, kas pieder pie dažādām paaudzēm, ienākumu grupām vai kultūras vides. Plānots, ka īres mājokļi šajā teritorijā veidos aptuveni 10 līdz 20 procentus no dzīvojamām ēkām. Koncepcijas galvenajam fokusam un prioritātei ir jābūt cilvēkam. Ideju konkursā vispirms jāizstrādā kopējā teritorijas attīstības koncepcija ar gājēju, velosipēdistu, automašīnu plūsmu organizāciju, ainaviskās vides izveidi, apsverot dažādu ēku augstuma variācijas, bet arhitektoniskos risinājumus nākamajiem
attīstības posmiem izstrādājot vēlāk, rīkojot metu konkursu katrai attīstības kārtai atsevišķi.

Konkursa nolikums, projektēšanas programma.

Vairāk informācijas — konkursa mājaslapā.

Partneri