Apakšsadaļas

Starptautisks konkurss "Pilsētas kvartāla "Tērbatas dārzs" attīstība"

2024. gada 12. jūlijā atjaunota informācija. Atsaucoties SIA "Tērbatas dārzs" uzaicinājumam interesentiem pieteikties dalībai atklātā starptautiskā arhitektūras metu konkursā PILSĒTAS KVARTĀLA „TĒRBATAS DĀRZS” ATTĪSTĪBA Rīgā ar uzaicinātiem dalībniekiem, informējam, ka ir saņemti 26 pieteikumi. Lai pienācīgi izvērtētu iesniegtos pieteikumus un uzaicinātu konkursa 2. kārtai trīs ieinteresētos dalībniekus A zonas ēku fasāžu arhitektoniskā veidola projektēšanai un trīs ieinteresētos dalībniekus B zonas ēku fasāžu arhitektoniskā veidola projektēšanai izveidei, SIA “Tērbatas dārzs” pagarina pieteikumu izvērtēšanu līdz 2024. gada 12. augustam.
Konkursa 2. kārtas norise plānota no 2024. gada 26. augusta līdz 25. novembrim.

Pasūtītājs SIA "Tērbatas dārzs" aicina interesentus pieteikties dalībai atklātā starptautiskā arhitektūras metu konkursā ar uzaicinātiem dalībniekiem "Pilsētas kvartāla "Tērbatas dārzs" attīstība"!

Konkursa mērķis ir iegūt arhitektoniski augstvērtīgu dzīvojamo ēku un jauktās apbūves fasāžu risinājumu pilsētas kvartālā "Tērbatas dārzs", atbilstošu Rīgas vēsturiskā centra apbūves principiem un tradīcijām, kā arī izvēlēties sadarbības partneri minimālā būvprojekta izstrādei. Kvartāls atrodas Rīgā, starp Tērbatas, Krišjāņa Barona, Lielgabala un Artilērijas ielām.

Konkursa objekts ir Rīgas vēsturiskā centra kvartāla "Tērbatas dārzs" piecu jaunbūvju kvalitatīvs arhitektoniskais veidols, kas organiski iekļautos pilsētas vidē, atbilstu apkārtējās apbūves mērogam, kompozīcijas principiem un konkrētās vietas pilsētbūvnieciskās struktūras likumsakarībām. Konkurss notiek paralēli divām attīstības zonām. A zonu veido trīs dzīvojamās ēkas, kuru kopējā aprēķinātā virszemes bruto apbūves platība ir 33 250 m² (zemesgabala adreses Krišjāņa Barona iela 75, Krišjāņa Barona iela 75A un Tērbatas iela 78B). B zonu veido dzīvojamā un jauktas izmantošanas apbūve ar kopējo aprēķināto virszemes bruto apbūves platību 21 360 m² (zemesgabala adreses Krišjāņa Barona iela 75B un Tērbatas iela 78C).

Atklātais starptautiskais metu konkurss tiek organizēts divās kārtās ar uzaicinātiem dalībniekiem.

Konkursa 1. kārtas norise ir no 2024. gada 10. jūnija līdz 21. jūnijam.
Konkursa 2. kārtas norise ir no 2024. gada 26. augusta līdz 25. novembrim.

Konkursa 1. kārta ir brīvi pieejama visām fiziskajām un juridiskajām personām. Pamatojoties uz 1. kārtas rezultātiem, pasūtītājs konkursa 2. kārtai uzaicinās trīs ieinteresētos dalībniekus A zonas ēku fasāžu arhitektoniskā veidola projektēšanai un trīs ieinteresētos dalībniekus B zonas ēku fasāžu izveidei. Katram uzaicinātajam konkursa dalībniekam tiks apmaksāta dalība konkursa 2. kārtā 12 000 eiro apmērā (bez PVN). Papildu konkursa 2. kārtā var piedalīties ikviens interesents. Ja žūrijas komisija par uzvarētāju konkursa 2. kārtā atzīs konkursa dalībnieku, kas nebija uzaicināts dalībai konkursā, pasūtītājs piešķirs šim dalībniekam naudas balvu 12 000 eiro apmērā (bez PVN).

Ieinteresētie konkursa dalībnieki aicināti 1. kārtā iesniegt:
• motivācijas vēstuli uz A4 formāta lapām .pdf formātā brīvā formā par dalību Metu konkursā un īsu biroja CV ar līdzšinējo pieredzi;
• ieinteresētā konkursa dalībnieka portfolio uz maks. 5 A3 formāta lapām .pdf vai .jpg formātā (min. izšķirtspēja 300 dpi) ar iepriekš īstenoto objektu atsaucēm, projektēšanas/būvniecības gadu un autoru/-iem;
• ieinteresētā konkursa dalībnieka biroja vidējo stundas izmaksas rādītāju uz A4 formāta lapas .pdf formātā.

Ieinteresētajam konkursa dalībniekam pieteikums ir jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi [email protected] līdz 2024. gada 21. jūnija plkst. 17.00.

Pasūtītājs nosūtīs uzaicinājumu dalībai konkursa 2. kārtā uz konkursa dalībnieku pieteikumā norādīto e-pasta adresi līdz 2024. gada 12. jūlijam.

Plašāka informācija no 11. jūnija būs pieejama konkursa mājaslapā.

Partneri